środa, 11 grudnia 2019

imieniny: Damazego, Waldemara, Artura

RSS

To już pewne: umowa z wykonawcą zbiornika Racibórz zerwana

17.10.2016 10:14 | 0 komentarzy | mak

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach (RZGW) w oficjalnym komunikacie powiadomił o odstąpieniu od umowy z firmą Dragados na budowę suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny. Powodem są m.in. opóźnienia.

To już pewne: umowa z wykonawcą zbiornika Racibórz zerwana
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

14 października RZGW odstąpił od zawartej z firmą Dragados umowy "z przyczyn leżących po stronie wykonawcy". - Niniejsza decyzja została podyktowana brakiem możliwości ukończenia kontraktu przez wykonawcę w założonym terminie i akceptowalnych kosztach, brakiem możliwości efektywnej współpracy z wykonawcą, przebiegającej z dochowaniem należytej staranności, poszanowaniem przepisów prawa powszechnego, wzajemnych zobowiązań oraz zasad właściwej współpracy przy realizacji inwestycji przez wykonawcę - brzmi fragment oficjalnego komunikatu przygotowanego przez Lindę Hofman, rzeczniczkę RZGW.

Jak wyjaśnia RZGW, odstąpienie od umowy było konieczne, ponieważ "pomimo wyczerpania przez zamawiającego katalogu działań naprawczych, mających na celu wsparcie wykonawcy w ukończeniu kontraktu (w toku realizacji inwestycji napotkano obiektywne przeszkody), DRAGADOS S.A. swoją postawą jednoznacznie wskazał na brak faktycznego i skutecznego zamiaru wywiązania się z realizacji kontraktu".

W opinii RZGW przyszłość inwestycji nie jest jednak zagrożona. Wdrażane są działania, których celem jest zabezpieczenie placu budowy. Rozpoczęły się też procedury wyboru nowego wykonawcy. - RZGW informuje zarazem, iż interes skarbu państwa jest należycie zabezpieczony w postaci gwarancji zwrotu zaliczki oraz gwarancji właściwego wykonania umowy - dodaje Linda Hofman.