środa, 19 czerwca 2019

imieniny: Gerwazego, Protazego, Borzysława

RSS

30 kilometrów do Czech, czyli powstanie nowa ścieżka rowerowa

29.09.2016 11:52 | 0 komentarzy | (q)

Gmina Nędza w porozumieniu z Gminą Pietrowice Wielkie wyłoniła wspólnego wykonawcę koncepcji projektu transgranicznej ścieżki rowerowej Nędza-Pietrowice Wielkie-Velké Hoštice dla odcinka realizowanego po stronie polskiej.

30 kilometrów do Czech, czyli powstanie nowa ścieżka rowerowa
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Projekt jest realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 ze ze środków Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia.

Koncepcję opracuje Biuro Usług Projektowych Info-Projekt z Górek Śląskich. Dokument powinien zawierać, m.in. opis przebiegu ścieżki oraz infrastruktury towarzyszącej ścieżce rowerowej, opisanie wraz ze wskazaniem atrakcji turystycznych, rekreacji, punktów widokowych, miejsc obsługi rowerzystów na szlaku głównym oraz projekt obiektów małej architektury oraz propozycje jej rozmieszczenia wzdłuż trasy. Identyfikacja wizualna powinna być jednolita dla całego przebiegu ścieżki rowerowej (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablice informacyjne itp.). Ponadto koncepcja powinna zawierać część kosztową i wywiad terenowo-prawny.

Odcinek po stronie polskiej to długość około 30 kilometrów. W gminach istnieją co prawda krótkie odcinki ścieżek rowerowych, nie ma jednak jednej spójnej ścieżki, która by przez nie przechodziła.

Atrakcyjna trasa rowerowa miałaby wpłynąć na wzrost liczby turystów w regionie przygranicznym i umożliwi aktywne spędzanie czasu na tym terenie.

Ścieżka po stronie polskiej zaczyna się w Górkach Śląskich (wschodnia granica gminy Nędza), powinna prowadzić w okolice centrum gminy Nędza, następnie do Babic i dalej do istniejącej ścieżki rowerowej na wałach wzdłuż Odry w Raciborzu. Z Raciborza miałaby biec do Kornic albo Samborowic, następnie do centrum gminy Pietrowice Wielkie i do Gródczanek.

Czeski partner projektu - Velké Hoštice (miejscowość leżąca 6 km od Opawy) stworzy koncepcję projektową rozpoczynając ścieżkę u siebie i kończąc w ustalonym punkcie granicznym czyli Gródczankach.