Poniedziałek, 17 maja 2021

imieniny: Sławomira, Paschalisa, Weroniki

RSS

Ekodotacje – co proponują gminy w powiecie wodzisławskim?

21.09.2016 12:00 | 0 komentarzy | MK

Sprawdź z jakich dotacji możesz skorzystać przy wymianie lub modernizacji starych źródeł ciepła.

Ekodotacje – co proponują gminy w powiecie wodzisławskim?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

WODZISŁAW ŚLĄSKI

Mieszkańcy są przez miasto wspierani na kilka sposobów. Jednym z narzędzi są dotacje. Do korzystania z niej uprawnione są wszystkie osoby, które zmodernizowały system ogrzewania lub zamontowały instalację wykorzystującą odnawialne źródła energii w swoim domu (osoba ta musi posiadać prawo własności lub  inny tytuł prawny do budynku). W zależności od tego, jakie kroki zostały podjęte do bycia bardziej zielonym, maksymalne kwoty dotacji wahają się od 800 do 1400 zł. Dotacja obejmuje pokrycie części kosztów modernizacji lub montażu. W przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej kwota dotacji wynosi maksymalnie 1400 zł, gdy zakupimy kocioł opalany gazem lub olejem, maksymalnie dostaniemy 1200 zł, jeśli zakupimy urządzenie opalane paliwem stałym lub elektryczne kwota dotacji wyniesie maksymalnie 1000 zł, a 800 zł dostaniemy, jeśli zamontujemy instalację wykorzystującą odnawialne źródło energii. Ponadto budynki, w których przeprowadzono termomodernizację i grunty z nimi związane, położone na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego, są zwolnione z podatku do nieruchomości. Zwolnienie to obowiązuje przez 5 lat.

RADLIN

W związku z dużym zainteresowaniem dotacjami do zabudowy źródeł ciepła w tym roku Radlin planuje wystąpić do WFOŚiGW w Katowicach z wnioskiem o przyznanie środków, które będzie można przeznaczyć na dotacje w przyszłym roku. Osoby, które w tym roku nie zakwalifikowały się, a wciąż będą podtrzymywać swój wniosek, zostaną rozpatrzone w 2017 r. w pierwszej kolejności – informuje Marek Gajda, rzecznik Urzędu Miasta w Radlinie. Co ważne, w przyszłym roku nastąpi mała zmiana zasad eko-dofinansowań. Dofinansowanie obejmie 50 proc. inwestycji, nie więcej jednak niż 5000 zł na każde urządzenie. Dofinansowania będą dotyczyć kotłów węglowych co najmniej 5 klasy. Będzie możliwe łączenie inwestycji na maksymalnie dwa urządzenia, np. piec i solar, piec i pompa ciepła, czy pompa ciepła plus solar. Nie będzie można wnioskować o urządzenie w budynku, na które już raz była przyznana dotacja w Programie Ograniczania Niskiej Emisji w Radlinie w latach 2015-2016. Ale uwaga – na inne urządzenie już tak. Dofinansowanie instalacji solarnych i pomp ciepła będzie dotyczyć budynków, w których istniejący kocioł węglowy jest co najmniej 3 klasy, nie starszy niż 10 lat.

RYDUŁTOWY

Miasto proponuje swoim mieszkańcom dotację do wymiany starego źródła ciepła. Zainteresowany mieszkaniec musi złożyć w urzędzie pisemny wniosek. Miasto może przyznać dotację na wymianę starego źródła ciepła, będącego podstawowym źródłem ogrzewania budynku. Nie dopuszcza się wymiany „lepszego” źródła ciepła, czyli powodującego mniejszą emisję zanieczyszczeń, na gorsze źródło. Warunkiem jest więc uzyskanie wymaganego efektu ekologicznego. Nowe źródło musi być niskoemisyjne i wysokosprawne (kocioł węglowy nowej generacji z palnikiem retortowym, kocioł na pelety, gazowy, olejowy, urządzenie wykorzystujące energię elektryczną, pompa ciepła, źródło energii odnawialnej, przyłącze do sieci C.O i inne). Wszystko zgodne z wymogami programu ochrony powietrza.Dotacja udzielana jest raz na 10 lat na dany budynek mieszkalny. Mieszkaniec nie może być dłużnikiem wobec miasta i musi posiadać podpisaną umowę na wywóz nieczystości ciekłych. Maksymalna kwota udzielanej dotacji to 2 tys. zł, jednak nie więcej niż 50 proc. kosztów zakupu nowego nowego źródła ciepła w przypadku, gdy koszt zakupu nie przekroczy 4 tys. zł. Możliwe, że od przyszłego roku dotacje do wymiany starego źródła ciepła będą wyższe – miasto będzie opracowywało bowiem kolejny regulamin.

PSZÓW

Również w Pszowie mieszkańcy mogą liczyć na dotacje proekologiczne. Miasto udziela ich na podstawie uchwalonego regulaminu określającego zasady przyznawania i rozliczania dotacji na zadania w zakresie ochrony powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji oraz wykorzystanie źródeł energii odnawialnej do ogrzewania pomieszczeń lub wody. Miasto oferuje pokrycie części kosztów modernizacji istniejących systemów ogrzewania, tj. zamiany kotła lub lub pieca węglowego o niskiej sprawności energetycznej na źródło ogrzewania wykorzystujące: energię elektryczną, gaz, olej opałowy, biomasę, węgiel w kotłach z paleniskiem retortowym, pompę ciepła i energię słoneczną (kolektory słoneczne). Dotacje obejmują też pokrycie części kosztów podłączenia budynku do sieci C.O. Kwota dotacji na wymienione zadania to 2 tys. zł. Osoba ubiegająca się o dotację musi złożyć wniosek zawierający odpowiednie oświadczenia oraz dokumenty.

LUBOMIA

W gminie Lubomia osoby fizyczne mogą otrzymywać dotacje na trzy cele. Po pierwsze na zakup i montaż kotłów centralnego ogrzewania na paliwo stałe (ekogroszek lub miał, dopuszczone są tylko kotły z podajnikiem, 5 klasa), kotły opalane gazem, kotły opalane biomasą. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest brak zamontowanego w budynku ekologicznego źródła ciepła, a w przypadku kotłów na paliwo stałe kotła z certyfikatem energetyczno-ekologicznym. Po drugie –  zakup i montaż instalacji solarnej lub pompy ciepła dla potrzeb ciepłej wody użytkowej, w przypadku gdy w budynku zainstalowane jest ekologiczne źródło ciepła (kocioł z certyfikatem energetyczno-ekologicznym w przypadku kotłów na paliwo stałe). Po trzecie – zakup i montaż kotłów centralnego ogrzewania o których mowa w pierwszym warunku, wraz z zakupem i montażem instalacji solarnej lub pompy ciepła dla potrzeb ciepłej wody użytkowej. Co ważne, można skorzystać z obu opcji równocześnie w jednym roku lub wymienić w jednym roku stare źródło ciepła, a w drugim zamontować instalację solarną lub pompę ciepła. Do nowych budynków możliwe jest dofinansowanie tylko do montażu instalacji solarnej lub pompy ciepła. Wielkość dofinansowania w formie dotacji wynosi 50 proc. nakładów inwestycyjnych na 1 obiekt, jednak nie więcej niż 5 tys. zł, a w przypadku pakietu (kocioł + solar lub pompa) nie więcej niż 10 tys. zł. Warunkiem udziału w programie jest brak otrzymanego dofinansowania na ten sam rodzaj inwestycji w ramach wcześniejszych edycji programu ograniczenia niskiej emisji. Natomiast w przyszłości gmina zamierza ubiegać się o dofinansowanie na odnawialne źródła energii dla mieszkańców. Mieszkańcy mogliby skorzystać z dotacji na kolektory słoneczne lub panele fotowoltaiczne. W chwili obecnej do Urzędu Gminy w Lubomi wpłynęło 527 ankiet mieszkańców wyrażających zainteresowanie wzięciem udziału w takim projekcie.

MARKLOWICE

Gmina  przeprowadziła już w tym roku nabór wniosków dla chętnych na wymianę przyjaznych środowisku źródeł ciepła. Inicjatywa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i pula rozeszła się błyskawicznie. Nowych propozycji nie ma, bo nie ma skąd wziąć pieniędzy. Wciąż natomiast jest możliwość uzyskania ulgi w podatku od nieruchomości. Wnioskować o nią mogą właściciele nieruchomości z ekologicznymi źródłami ciepła, którzy kupili je bez dofinansowania z gminy. Ulga przysługuje na 10 lat, dla średniej wielkości domu jednorodzinnego jest to oszczędność rzędu 200 zł rocznie.

MSZANA

Gmina dopłaca w tym roku do następujących źródeł ciepła: kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania lub kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł węglowy retortowy lub tłokowy (kocioł spełniający wymogi 5 generacji, a więc bez zapasowego rusztu, montaż instalacji solarnej. Dofinansowanie do każdej inwestycji wynosi 70 proc., ale nie więcej niż 8491 zł. W sumie do dofinansowania przewidziano 84 inwestycje.

GODÓW

W tym roku gmina dofinansuje wymianę co najmniej 34 źródeł ciepła. Na wymianę kotła węglowego na kocioł 5 generacji lub na wymianę kotła gazowego przysługuje kwota dofinansowania 6 tys. zł. Na montaż instalacji solarnej dofinansowanie wynosi 7,5 tys. zł. Gmina planowała również dofinansowanie do paneli fotowoltaicznych, ale ostatecznie zrezygnowano z tego pomysłu, a środki przeznaczono na wymianę dodatkowych kotłów. W przyszłym roku katalog zostanie najprawdopodobniej rozszerzony o pompy ciepła. Niewykluczone, że skrócony zostanie również okres, po jakim przysługuje prawo do ponownego skorzystania z dofinansowania. Obecnie czas karencji wynosi 10 lat. Z ostatniej chwili: urząd gminy ogłosił uzupełniający nabór wniosków na montaż, instalacji solarnej przy istniejącym kotle z automatycznym załadunkiem paliwa. Nabór trwa do 22 września.

GORZYCE

Możliwość pozyskania środków na wymianę źródeł ciepła i montaż OZE przewidziano na rok 2017. Dofinansowaniem objęte będą: wymiana źródła ciepła na ekologiczne i wysokosprawne urządzenie grzewcze,  kocioł węglowy z automatycznym załadunkiem paliwa 5 klasy bez rusztu awaryjnego i elementów umożliwiających jego zamontowanie, kocioł na biomasę 4 lub 5 klasy – kwota dofinansowania to 40 proc. nie więcej jednak jak 7 tys. zł,  kocioł gazowy, kocioł olejowy – 70 proc., ale nie więcej jak 8 tys. zł, pompa ciepła lub inne pod warunkiem wykazania efektu ekologicznego – 40 proc., ale nie więcej niż 10 tys. zł, montaż instalacji solarnej pod warunkiem posiadania ekologicznego źródła ciepła – 35 proc., ale nie więcej niż 5 tys. zł oraz montaż instalacji fotowoltaicznej – 30 proc., nie więcej jednak niż 7 tys. zł. Okres karencji, po którym ponownie można skorzystać z dotacji został skrócony z 10 do 5 lat. Wnioski można składać od połowy sierpnia.

mak, art, tora