Sobota, 15 maja 2021

imieniny: Zofii, Nadziei, Berty

RSS

Rybniczanie korzystają z ekodotacji. Na bazie nowego regulaminu.

21.09.2016 12:17 | 0 komentarzy | MK

Zaproponowane przez Miasto Rybnik rozwiązania dotyczące dotowania ekologicznych inwestycji cieszą się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Przeznaczona na ten cel pula pięciu milionów złotych została wykorzystana.

Rybniczanie korzystają z ekodotacji. Na bazie nowego regulaminu.
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Duże zainteresowanie

 Obowiązujący od kwietnia br. nowy regulamin dopłat do inwestycji ekologicznych premiuje rozwiązania najbardziej efektywne i reguluje głównie kwestie przyznawania dotacji do modernizacji systemów grzewczych, montażu instalacji opartych na odnawialnych źródłach energii (OZE) i termomodernizacji budynków (przy jednoczesnej wymianie źródła ciepła).

– W tym roku dopłacimy mieszkańcom do ekologicznych inwestycji w sumie 5 mln złotych. To rekordowo wysoka pula, biorąc pod uwagę fakt, że na ten cel w latach 2000-2015 przeznaczono w sumie 10 milionów zł. Zainteresowanie rybniczan dotacjami jest bardzo duże – to, że po kilku miesiącach skończyły się pieniądze, świadczy o sukcesie przedsięwzięcia – mieszkańcy poczuli impuls do tego, by działać, a miasto finansuje inwestycje powodujące realne obniżenie poziomu zanieczyszczenia powietrza – podkreśla prezydent Rybnika Piotr Kuczera, dodając, że rybnicki regulamin dotacji w opinii fachowców cieszy się uznaniem, a Rybnik w tym zakresie staje się wzorem dla innych miast.

– Nowy regulamin i szybkość spożytkowania 5 milionów złotych pokazują, że zapotrzebowanie na tego rodzaju aktywność gminy jest ogromne. Będę robić wszystko, by w kolejnych budżetach znalazły się podobne kwoty. Trzeba jednak bardzo wyraźnie podkreślić, że nie da się walczyć z niską emisja tylko na poziomie samorządu, potrzebujemy rozwiązań i wsparcia – także finansowego – na poziomie ogólnopolskim. Smog jest bowiem problemem całego kraju – dodaje prezydent Piotr Kuczera.

Władze Rybnika podkreślają, że temat smogu aktualny jest cały rok, warto go animować także w lipcu, kiedy widmo powietrza zanieczyszczonego przez kopcące kominy wydaje się bardzo odległe. Działania Rybnika w zakresie walki ze smogiem realizowane są kompleksowo i na wielu frontach. Poza opracowaniem skutecznego regulaminu dopłat do sukcesów Rybnika w zakresie walki ze smogiem należy zaliczyć m.in.: powstanie zespołu ds. ograniczenia niskiej emisji, realizację kampanii edukacyjnych, uruchomienie informacji o poziomie zanieczyszczeń, współpracę z organizacjami zajmującymi się walką z niska emisją. Miasto podejmuje też działania w zakresie zmiany ogrzewania i termomodernizacji budynków miejskich, ubiega się o środki zewnętrzne na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza oraz prowadzi intensywne działania na rzecz powstania ogólnopolskich regulacji prawnych dotyczących ograniczenia niskiej emisji. W sposób szczególny należy podkreślić inicjowanie współpracy pomiędzy gminami subregionu zachodniego województwa śląskiego.

Najwięcej złożonych przez rybniczan wniosków dotyczy pomp ciepła i kotłów gazowych oraz kotłów gazowych w połączeniu z termomodernizacją.

Nowy regulamin dopłat

Od początku kwietnia mieszkańcy Rybnika mogli składać wnioski o dofinansowanie do inwestycji ekologicznych na nowych zasadach. Nowy regulamin dotacji opracowano po to, by wzmocnić dotychczasowe działania na rzecz poprawy środowiska – przede wszystkim jakości powietrza – w mieście.

Regulamin powstał po szeregu konsultacji, spotkań i ustaleń w szerokim gronie zainteresowanych. Został przyjęty w drodze uchwały przez Radę Miasta Rybnika na sesji 10 marca. Nowy dokument reguluje kwestie przyznawania dotacji do inwestycji związanych z: modernizacją systemu grzewczego, instalacją systemów opartych na Odnawialnych Źródłach Energii, termomodernizacją budynku oraz budową przydomowej oczyszczalni bądź przepompowni ścieków.

Najistotniejsze zmiany nowego regulaminu, w porównaniu do obowiązującego dotychczas to przede wszystkim możliwość uzyskania wyższych kwot dotacji i podniesienia wymogów efektywności inwestycji – promowane będą te działania, które przyniosą największe efekty ekologiczne.

Jakie jeszcze zmiany przedstawia nowy dokument? W przypadku modernizacji systemów grzewczych, dotacje tylko dla inwestycji związanych z likwidacją dotychczasowego źródła ciepła na paliwo stałe i jego zastąpienie źródłem bardziej ekologicznym (w przypadku kotłów na paliwo stałe – co najmniej klasa 5), dotacje dla kotłów na paliwo stałe, w tym biomasę, spełniających określone wymagania jakościowe (klasa 5 bądź wyższa), jeśli podłączenie budynku lub lokalu mieszkalnego do sieci c.o. lub gazowej jest technicznie niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione (decyduje gestor sieci), dotacja do termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych w przypadku połączenia docieplenia przegród budowlanych z wymianą źródła ciepła na ekologiczne, dotacja do instalacji solarnej lub pompy ciepła w przypadku kiedy budynek jest ogrzewany ekologicznie lub kiedy odnawialne źródło energii jest jedynym źródłem ciepła w budynku, wniosek o dofinansowanie musi zostać złożony przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, wyższe kwoty dotacji, przy jednoczesnym zachowaniu ograniczenia procentowego i zróżnicowania kwotowego, w zależności od efektywności inwestycji, do kosztów kwalifikowanych inwestycji włączono koszt robocizny.

Ponadto, w zakresie ochrony wód i powierzchni ziemi na obszarach zabudowy mieszkaniowej rozproszonej, gdzie nie przewiduje się budowy sieciowego systemu odprowadzania ścieków, kontynuowane będzie udzielanie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni i przepompowni ścieków.

Do najistotniejszych zmian w tym zakresie należy zaliczyć: dotacja tylko do przydomowych oczyszczalni ścieków z reaktorem biologicznym wyższe kwoty dotacji, wniosek o dofinansowanie musi zostać złożony przed przystąpieniem do realizacji  inwestycji, wymóg przedłożenie dokumentu badania poziomu występowania wód gruntowych.

Więcej na ekodotacje

Budżet Miasta Rybnika na 2016 rok zakładał przeznaczenie na ekodotacje 3 milionów złotych. To o 100% więcej w porównaniu z rokiem poprzednim. Piotr Kuczera zaproponował jednak zwiększenie tej kwoty o kolejne 2 miliony złotych. – Cieszy fakt, że rybniczanie zdecydowali się działać i zmieniać sposób ogrzewania swoich domów. To oznacza, że dokonują się powoli zmiany w naszej mentalności – podkreśla prezydent Rybnika i dodaje: – Na moich spotkaniach z mieszkańcami często pojawiają się ludzie, którzy nie pytają już, co zrobić, ale sami mówią o swoich działaniach prowadzących do zmiany sposobu ogrzewania. Najczęściej wybieranym wariantem jest połączenie termomodernizacji z wymianą źródła ogrzewania, co bardzo mnie cieszy, bo to gwarancja najsilniejszego efektu ekologicznego. W tym względzie nasz regulamin dopłat jest pokazywany jako bardzo efektywny przykład służący poprawie jakości powietrza – kończy prezydent Piotr Kuczera.