środa, 27 stycznia 2021

imieniny: Angeliki, Przybysława, Ilony

RSS

8 pytań o Zbiornik Racibórz Dolny

09.09.2016 07:00 | 0 komentarzy | żet

Dragados rozbiera wały, sprawa jest w prokuraturze, a końca budowy nie widać... Radni powiatu raciborskiego zasypali pytaniami Tomasza Cywińskiego, zastępcę dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Mówiono m.in. o nadzorze nad gigantyczną inwestycją, rozbiórce wałów i przyszłości tej największej w Polsce budowli hydrotechnicznej.

8 pytań o Zbiornik Racibórz Dolny
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

1 Teresa Frencel:

Jak to się stało, że zbiornik budowano z nieodpowiednich materiałów i nikt nad tym nie panował? Czy nie było żadnego nadzoru i teraz trzeba wydać 12 mln zł, żeby naprawić niefrasobliwość osób, które zajmują się budową zbiornika?

Odpowiedź: To, że wykonawca dostał polecenie rozebrania źle wykonywanego elementu, świadczy właśnie o tym, że nadzór nad budową jest prowadzony. To dzięki reakcji inspektorów nadzoru, moich służb, daliśmy nakaz wykonawcy, żeby rozebrał to, co zrobił źle. To świadczy o prawidłowej pracy inżyniera kontraktu. Naszym obowiązkiem było zwrócenie uwagi na nieprawidłowości i to zrobiliśmy. W tej chwili sprawa jest w prokuraturze. Teraz czekamy do 19 listopada na zakończenie postępowania prokuratury w tej sprawie.

2 Anna Wacławczyk:

Czy przed przystąpieniem do budowy zapór materiał, który miał zostać użyty został zbadany?

Odpowiedź: Zanim ten materiał został dopuszczony, były przeprowadzone badania. Projektant dokładnie opisał, jakie parametry fizyczne, chemiczne, granulacji, materiał wykorzystany do budowy zapór powinien spełniać. Wykonawca przedstawił nam badania, które wskazywały, że dostarczony przez niego materiał spełnia te parametry. Gdy na przełomie lat 2015 i 2016 przeprowadziliśmy pierwsze kontrole i badania, okazało się, że wykorzystany przez wykonawcę materiał nie spełnia wymaganych parametrów.

3 Artur Wierzbicki:

Wały mają długość 22 km, a nieprawidłowości stwierdzono na odcinku 6 km. Ile jeszcze jest wybudowanych kilometrów wałów, które nie zostały odebrane?

Odpowiedź: Jeśli chodzi o zastosowanie łupka powęglowego, to zostały sprawdzone wszystkie odcinki, gdzie ten łupek został wykorzystany.

4 Szymon Bolik:

Czy Pan może powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że dodatkowe koszty z tytułu rozbiórki i ponownej budowy wałów zbiornika poniesie wykonawca?

Odpowiedź: Do wykonawcy należy dobre wykonanie zbiornika.

5 Jan Kusy:

Tam wszystko wygląda (na placu budowy zbiornika – red.) jak Warszawa po II wojnie światowej. Jak to jest z terminem zakończenia budowy?

Odpowiedź: Nie znam terminu zakończenia budowy zbiornika. Nie mogę podać konkretnej daty. Na chwilę obecną nie może on przekroczyć listopada 2018 roku. Natomiast ja nie wiem, co się wydarzy dalej. Proszę pamiętać, że może nastąpić konieczność zmiany technologii budowy. To nie jest nasze widzimisię. Dla nas najważniejsze jest to, żeby ten zbiornik został zbudowany w sposób bezpieczny, żeby ten zbiornik się nie rozleciał.

6 Dominik Konieczny:

Jakie jest zaawansowanie finansowe, rzeczowe i czasowe budowy zbiornika?

Odpowiedź: Zaawansowanie rzeczowe to 45%, a finansowe to 50%. Zawiera się w nim zaliczka, która jest sukcesywnie zwracana. Zaawansowanie czasowe wynosi 89% (pierwotnego terminu zakończenia inwestycji – red.).

7 Adam Wajda:

Zbiornik będzie suchy czy mokry?

Odpowiedź: Realizujemy projekt budowy zbiornika suchego i w żaden sposób nie chcemy się z tego wycofać. Wszystkie decyzje administracyjne, budowlane, środowiskowe i finansowe były oparte na tym, że zbiornik będzie suchy. Zmiana projektu teraz sprawiłaby, że proces inwestycyjny trzeba byłoby zaczynać od początku. A nie taki jest cel. Celem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom poniżej zbiornika. Oczywiście warto zbudować go w taki sposób, żeby nie zablokować zmiany jego funkcji w przyszłości.

8 Artur Wierzbicki:

Czy ta inwestycja zostanie udostępniona dla ludzi (drogi serwisowe, ścieżki w koronie wałów)?

Odpowiedź: Z punktu widzenia zarządzającego tym zbiornikiem, najlepiej jakby nic się tam nie działo. Natomiast my zdajemy sobie sprawę, że to trzeba będzie zagospodarować. Jeśli będzie inicjatywa samorządu, żeby jakoś to zorganizować, to na pewno będzie można o tym rozmawiać, ale nie na etapie budowy.


RZGW Gliwice (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach) – instytucja zajmują się gospodarowaniem wodami w regionie Małej Wisły, Górnej Odry oraz Czadeczki. To właśnie RZGW Gliwice jest inwestorem (czyli zamawiającym) w procesie budowy Zbiornika Racibórz Dolny.

Wykonawca – jest nim firma Dragados, która wygrała przetarg na budowę Zbiornika Racibórz Dolny. Dragados zdecydował się wykonać zbiornik za kwotę 936 mln zł (brutto). Pierwotnie miał na to 48 miesięcy. Oznacza to, że według początkowych rachub budowa zbiornika miała zostać zakończona w 2017 roku.