Wtorek, 23 kwietnia 2019

imieniny: Jerzego, Wojciecha, Adalberta

RSS

Nawet 6 pojemników na odpady w mieszkaniu?

31.08.2016 13:07 | 0 komentarzy | tora

Ministerstwo Środowiska chce wprowadzić standardy zbiórki odpadów w kraju.

Nawet 6 pojemników na odpady w mieszkaniu?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Do opiniowania trafił projekt rozporządzenia Ministerstwa Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Kończy on samodzielność gmin w tworzeniu zasad i organizacji zbierania odpadów. Rozporządzenie wprowadza standardy, którym wszyscy będą musieli się podporządkować. Koszty wprowadzenia zmian poniosą gminy, które będą mogły je przerzucić na mieszkańców podnosząc opłatę śmieciową. Rząd pociesza gminy, że będą mogły starać się w NFOŚ o dofinansowanie do wprowadzenia zmian.

Co przewiduje projekt?

Przewiduje zbieranie papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła i odpadów ulegających biodegradacji w odrębnych workach lub pojemnikach. Projekt określa kolory pojemników i worków:

  • papier, w tym tektura – worki niebieskie, oznaczone napisem „Papier i tektura”, – szkło – worki zielone z napisem „Szkło”.
  • metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – worki żółte oznaczone odpowiednio napisem „Metale” lub „Tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe”.
  • jeżeli szkło zbiera się w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, szkło bezbarwne zbiera się w pojemnikach lub workach koloru białego oznaczonych napisem „Szkło bezbarwne”, a szkło kolorowe w pojemnikach lub workach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło kolorowe”.

Jak podkreśla resort środowiska, podział na pięć frakcji to minimalny zakres zbierania odpadów, który może być rozszerzony przez gminę ale nie może być zawężony. Projekt dopuszcza również zbieranie w jednym pojemniku odpadów takich jak metale i tworzywa sztuczne, w tym opakowań wielomateriałowych. Według Ministerstwa Środowiska taka możliwość wynika z faktu, że frakcje te wspólnie zbierane są wciąż pełnowartościowym surowcem możliwym do dalszego przetworzenia, a łatwo je rozsegregować.

Kiedy wejdą w życie?

Na wprowadzenie nowości gminy będą miały 5 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia, czyli od 1 stycznia 2017 r. Pięć lat zwłoki ma gminom pozwolić dostosować się do zmian, zdobyć dofinansowanie. Trzeba będzie zmienić regulaminy utrzymania czystości i porządku, renegocjować umowy na odbiór odpadów, dostarczyć dodatkowe pojemniki mieszkańcom i do miejsc publicznych. W przypadku samych mieszkańców zmiany wiążą się z ustawieniem w domu 5 lub 6 pojemników. Dziś trudno wyobrazić sobie, by wygospodarować tyle miejsca w blokach. Natomiast w ciągu pół roku od wejścia w życie rozporządzenia będzie trzeba ujednolicić oznakowanie pojemników i worków.

Po co zmiany?

Resort tłumaczy, że teraz gminy organizując zbiórkę odpadów komunalnych niejednokrotnie ustanawiają podział na odpady mokre — suche. Taki sposób selektywnego zbierania nie daje dobrej jakości surowca, co negatywnie wpływa na stan techniczny instalacji przetwarzających odpady. Przede wszystkim jednak proponowane standardy pozwolą osiągnąć poziom recyklingu wymagany przez prawo Unii Europejskiej. Dodatkowo ujednolicenie kolorów pojemników i worków ma zapewnić jednakowe podejście do selektywnego zbierania w całej Polsce, co za tym idzie – ułatwić prowadzenie kampanii edukacyjnych oraz sposób postępowania z odpadami na poziomie kraju.

tora, Serwis Samorządowy PAP