Poniedziałek, 16 grudnia 2019

imieniny: Albiny, Zdzisławy, Adelajdy

RSS

Czy Ludmiła Nowacka zostanie dyrektorem ZSOMS?

31.08.2016 07:00 | 2 komentarze | ma.w, MAD

Z początkiem roku szkolnego nowym wicedyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu ds. dydaktyczno-wychowawczych będzie Ludmiła Nowacka. Jak wynika z naszych informacji, była wiceprezydent Raciborza a obecnie pracownik naukowy raciborskiej PWSZ, za dwa miesiące zastąpi w dyrektorskim fotelu Ewę Lewandowską, która 14 lipca zrezygnowała z kierowania sportową placówką.

Czy Ludmiła Nowacka zostanie dyrektorem ZSOMS?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

24 sierpnia rada pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała kandydaturę dr Ludmiły Nowackiej na stanowisko wicedyrektora ds. dydaktyczno-wychowawczych. W ubiegłym roku szkolnym prócz Ewy Lewandowskiej placówką zarządzało trzech wicedyrektorów: odpowiedzialny za kwestie sportowe Kazimierz Stępień, zajmująca się sprawami liceum Katarzyna Burszyk oraz sprawująca pieczę nad szkołą podstawową i gimnazjum Joanna Kempanowska-Gawron. Wszystkich trzem powierzono pełnienie funkcji na rok, z możliwością przedłużenia umowy. Ta z kolei kończy się 31 sierpnia. Dowiedzieliśmy się, że obie panie wicedyrektor jakiś czas temu z zachowanie terminu wypowiedzenia zrezygnowały z pełnienia stanowiska.

Jedna kandydatura

Organem nadzorującym ZSOMS w Raciborzu jest marszałek województwa śląskiego. Poprosiliśmy więc rzecznika prasowego Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach o odniesienie się do kwestii zmian kadrowych na szczeblu dyrektorskim w raciborskiej szkole. Zapytaliśmy między innymi o przyczyny powołania nowego wicedyrektora, kto zarekomendował L. Nowacką na to stanowisko oraz czy zgłoszono kontrkandydata. – Wicedyrektora ZSOMS w Raciborzu powołano z uwagi na istniejący wakat na tym stanowisku od dnia 1 września 2016r. Dyrektor placówki przedstawia kandydata na radzie pedagogicznej. W tym przypadku był jeden kandydat. Stanowisko wicedyrektora może zajmować osoba, która jest zatrudniona w placówce i spełnia wymagania do zajmowania danego stanowiska kierowniczego, określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej – wyjaśnił Witold Trólka z biura prasowego ŚUM, dodając, że „w chwili obecnej trudno mówić o trybie wyboru następcy pani Ewy Lewandowskiej w związku z jej rezygnacją ze stanowiska dyrektora placówki, albowiem sprawa jest w toku, a podjęte w niej działania będą miały na celu zachowanie ciągłości funkcjonowania placówki w nowym roku szkolnym.” Znak zapytania postawiliśmy także przy informacji naszego źródła, jakoby Ludmiła Nowacka była przymierzana przez marszałka do fotela dyrektorskiego, który zwolni się z początkiem listopada. Rzecznik pozostawił tę kwestię bez odpowiedzi.

Drugie podejście

Przypomnijmy, że L. Nowacka mniej więcej rok temu ubiegała się o najważniejszą posadę w ZSOMS w Raciborzu. Wycofała się jednak z konkursu, nie tłumacząc powodów swojej decyzji. Najważniejszą osobą w szkole została Ewa Lewandowska, która na ostatniej prostej rywalizowała wówczas już tylko z kierującym zespołem szkół w Rudniku Mariuszem Kaletą.

Nieoficjalnie wiemy, że Nowacka ma pełne poparcie marszałka. Nieoficjalnie wiemy, że w jej sprawie lobbowało środowisko Platformy Obywatelskiej, która współrządzi samorządem województwa.

Wydaje się, że zatrudnienie jej w raciborskiej szkole sportowej już teraz jest krokiem poprzedzającym oficjalne mianowanie na stanowisko dyrektora. – Musi wdrożyć się w nowe obowiązki, poczuć klimat placówki. Już teraz pojawia się w szkole, pomaga przy tworzeniu planu organizacji przyszłego roku, według którego będzie przecież pracować – twierdzi jedna z osób związanych z raciborską SMS. Ktoś z otoczenia dr Nowackiej mówi nam, że zaraz po tym jak minie okres wypowiedzenia E. Lewandowskiej była wiceprezydent zastąpi ją w fotelu dyrektora zespołu szkół.

Ludmiła Nowacka w kwestii swojej przyszłości w ZSOMS odsyła do służb prasowych marszałka, ale jednocześnie zaprasza na rozpoczęcie nowego roku szkolnego w „ósemce”. – To jest publiczna impreza i tam się na pewno spotkamy. Wiem, że będzie Justyna Święty – uśmiecha się była wiceprezydent Raciborza.

 (MAD, m)

Odpowiedź na zapytanie prasowe w sprawie zmian na stanowisku wicedyrektora ZSOMS w Raciborzu

(pisownia oryginalna)

 

Wicedyrektora ZSOMS w Raciborzu powołano z uwagi na istniejący wakat na tym stanowisku od dnia 1 września 2016r.

Stanowisko wicedyrektora ds. dydaktyczno – wychowawczych w ZSOMS w Raciborzu istniało już wcześniej. Zakres zadań wicedyrektora określa dyrektor placówki, a nie organ prowadzący.

Organ prowadzący, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyraża opinię w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora, podobnie jak rada pedagogiczna placówki. 

Do kompetencji dyrektora placówki należy powierzenie tego stanowiska danej osobie, po wcześniejszym uzyskaniu opinii właściwych organów.

Stanowisko wicedyrektora może zajmować osoba, która jest zatrudniona w placówce i spełnia wymagania, do zajmowania danego stanowiska kierowniczego, określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).

Na stanowisko wicedyrektora ds. dydaktyczno – wychowawczych ZSOMS w Raciborzu zgłoszono jednego kandydata. Dyrektor placówki przedstawia kandydata na radzie pedagogicznej. Kandydat musi spełnić wymagania określone w ww. rozporządzeniu.

W chwili obecnej trudno mówić o trybie wyboru następcy Pani Ewy Lewandowskiej w związku z jej rezygnacją ze stanowiska dyrektora placówki, albowiem sprawa jest w toku, a podjęte w tej sprawie działania będą miały na celu zachowanie ciągłości funkcjonowania placówki w nowym roku szkolnym.

Pozostawiamy pytanie bez komentarza.

 
Witold Trólka

Biuro prasowe 

 

Ludzie:

Ewa Lewandowska

Ewa Lewandowska

Radna powiatowa, członek zarządu powiatu raciborskiego, była Radna Sejmiku Województwa Śląskiego.

Justyna Święty-Ersetic

Justyna Święty-Ersetic

polska lekkoatletka, Raciborzanka

Ludmiła Nowacka

Ludmiła Nowacka

dyrektor ZSOMS w Raciborzu, radna miasta Racibórz, była zastępca prezydenta miasta Racibórz.