Piątek, 18 października 2019

imieniny: Juliana, Łukasza, Bratumiła

RSS

Rybnik otrzyma ponad 3 miliony na remonty dróg

26.07.2016 13:26 | 27 komentarzy | KP

Miasto Rybnik pozyskało sumę ponad 3 milionów złotych z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, na realizację inwestycji drogowych. Pieniądze przeznaczone zostaną na dofinansowanie przebudowy mostu na rzece Nacynie w ciągu ul. Raciborskiej oraz modernizację ulicy Rudzkiej na odcinku od ul. Stalowej do granicy miasta.

Rybnik otrzyma ponad 3 miliony na remonty dróg
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Dokładna suma, jaką otrzyma Miasto to 3 159 252 zł. Są to środki z tzw. rezerwy subwencji ogólnej. Pieniądze przyznawane są na wniosek danego samorządu, po spełnieniu określonych wymagań. Fundusze mogą być przeznaczane przede wszystkim na dofinansowanie inwestycji na drogach publicznych - powiatowych, wojewódzkich i krajowych - w granicach miast na prawach powiatu. Dofinansowanie nie przekracza 50 procent wartości zgłaszanej inwestycji, a samorząd nie może korzystać z pomocy państwa w sfinansowaniu pozostałej części przedsięwzięcia.

Zgodnie z wymaganiami, Rybnik wnioskował o dofinansowanie jednego projektu, którym była przebudowa mostu na rzece Nacynie w ciągu ul. Raciborskiej. Po rozstrzygnięciu przetargu okazało się, że za wykonanie tego zadania Miasto zapłaci 3 477 129,42 zł. Jest to kwota niższa od tej, którą zakładał kosztorys inwestorski. Tak więc z zasadami wykorzystywania ministerialnej subwencji, przy realizacji tej inwestycji Rybnik może wykorzystać jedynie 1 738 565 zł z przyznanych 3 159 252 zł.

W związku z tym Miasto zwróciło się do ministerstwa z prośbą o umożliwienie przesunięcia pozostałej kwoty z niewykorzystanej subwencji na kolejną inwestycję, czyli przebudowę części ulicy Rudzkiej na odcinku od ul. Stalowej do granicy miasta Rybnika. Uzyskana w bieżącym miesiącu zgoda Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w tym zakresie pozwala na dofinansowanie tego wartego 5 571 358,46 zł zadania kwotą w wysokości 1 420 687 zł. Pieniądze z ministerstwa trafią na konto Miasta w sierpniu.