Niedziela, 20 czerwca 2021

imieniny: Bogny, Florentyny, Bożeny

RSS

21.07.2016 19:00 | 0 komentarzy | woj

Opóźnienia wypłat świadczenia 500 plus nie są spowodowane brakiem pieniędzy w rządowej kasie.

Powiatowy raport 500 plus
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Jak wyjaśniło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wszelkie przestoje w wypłatach są wynikiem problemów na niższych szczeblach administracji. Z przedstawionego przez ministerstwo zestawienia, obejmującego dane dotyczące realizacji programu, widać w której gminie 500 plus sprawia najwięcej problemów (gdzie najwięcej wniosków jest nierozpatrzonych). Gminy, w których stosunek wypłaconych świadczeń do złożonych wniosków jest niższy od 73 proc. zostały przez ministerstwo upomniane, zaś wojewoda miał dociec przyczyn ich problemów. Jedynie jedna z gmin Raciborszczyzny – Krzyżanowice mają problem z osiągnięciem wspomnianego współczynnika. Ministerstwo wskazało, że najczęstszymi przyczynami opóźnień są bezpodstawne wymagania aktów urodzeń dzieci oraz żądania wypełniania niepotrzebnych załączników do wniosku o świadczenie 500 plus. Dane dotyczące liczby wypłat i złożonych wniosków, zgodne ze stanem na dzień 15 czerwca, przedstawiamy w tabeli poniżej.

O programie pomocowym wiele się mówi na salonach samorządowych. Dyrektorzy Ośrodków Pomocy Społecznej, które są generalnie odpowiedzialne za realizację programu, od początku skarżyli się na wielki nakład dodatkowej pracy, jaki na nich spadł po ogłoszeniu programu. Dla przykładu ośrodek z Kuźni Raciborskiej, dzięki programowi 500 plus zwiększył swój budżet o sto procent. Do tego doszła praca nad obsługą programu, akcjami informacyjnymi czy w końcu weryfikacją setek wniosków. Aby OPS-y nie zakorkowały się nowymi zadaniami, rząd daje im dodatkowe 2 proc. wartości wszystkich świadczeń 500 plus w danej gminie, właśnie na obsługę tego programu.

Dodatkowy etat na to zadanie wydaje się konieczny, gdyż pracownicy socjalni coraz częściej obserwują złe wykorzystywanie świadczenia wychowawczego 500 plus. – W takich przypadkach mamy odpowiednie narzędzie, które polega na przekazywaniu świadczenia w naturze – wyjaśnia Zbigniew Grygier, dyrektor MOPS w Kuźni Raciborskiej. Będzie to wyglądało podobnie jak w przypadku wypłat innych zasiłków np. w postaci bonów żywnościowych. Takie rozwiązanie na pewno się przyda, gdyż jak podają pracownicy socjalni, coraz więcej rodzin chce odzyskać swoje dzieci, które zostały im kiedyś odebrane i wychowują się np. w rodzinach zastępczych. Oczywiście ten ich nagły zwrot w podejściu do wychowywania jest w większości przypadków uzasadniony programem pomocowym i możliwością uzyskania dodatkowego dochodu, niż nagłą chęcią stworzenia zdrowej rodziny.

Pomimo przypadków prób nietypowego wykorzystania świadczenia, oraz wciąż trwających prac w celu doprecyzowania programu, 500 plus jest oceniany pozytywnie przez większość społeczeństwa (w badaniu CBOS było to 80 proc. Polaków). Większość rodzin wykorzystuje te środki prawidłowo i np. wysyła za nie dzieci na wakacje, kupuje im ubrania, poprawia ogólny status życia.

(woj)


Program „Rodzina 500+” obowiązuje od 1 kwietnia 2016 r. W tym roku, według szacunków rządu, program będzie kosztował około 17 mld zł. Od przyszłego roku jego koszt wzrośnie do prawie 22 mld zł. Świadczenie przysługuje na drugie i kolejne dzieci. Jest też wypłacane na pierwsze dziecko, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 lub 1200 zł (w przypadku dziecka niepełnosprawnego).

Gmina Kuźnia Raciborska

 • liczba złożonych wniosków 627
 • liczba oczekujących na rozpatrzenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 107
 • liczba wydanych decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego 520
 • stosunek wydanych decyzji do złożonych wniosków 82 proc.
 • liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych 2223
 • poniesione z budżetu państwa wydatki na świadczenia wychowawcze (bez kosztów obsługi itp.) 1 mln 111 tys. 46 zł

Gmina Nędza

 • liczba złożonych wniosków 367
 • liczba oczekujących na rozpatrzenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 47
 • liczba wydanych decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego 320
 • stosunek wydanych decyzji do złożonych wniosków 87 proc.
 • liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych 1368
 • poniesione z budżetu państwa wydatki na świadczenia wychowawcze (bez kosztów obsługi itp.) 683 tys. 617 zł

Gmina Krzyżanowice

 • liczba złożonych wniosków 507
 • liczba oczekujących na rozpatrzenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 167
 • liczba wydanych decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego 340
 • stosunek wydanych decyzji do złożonych wniosków 67 proc.
 • liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych 1532
 • poniesione z budżetu państwa wydatki na świadczenia wychowawcze (bez kosztów obsługi itp.) 765 tys. 784 zł

Gmina Pietrowice Wielkie

 • liczba złożonych wniosków 314
 • liczba oczekujących na rozpatrzenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 17
 • liczba wydanych decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego 297
 • stosunek wydanych decyzji do złożonych wniosków 94 proc.
 • liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych 765
 • poniesione z budżetu państwa wydatki na świadczenia wychowawcze (bez kosztów obsługi itp.) 382 tys. 50 zł

Gmina Kornowac

 • liczba złożonych wniosków 339
 • liczba oczekujących na rozpatrzenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 14
 • liczba wydanych decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego 325
 • stosunek wydanych decyzji do złożonych wniosków 96 proc.
 • liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych 926
 • poniesione z budżetu państwa wydatki na świadczenia wychowawcze (bez kosztów obsługi itp.) 462 tys. 467 zł

Gmina Rudnik

 • liczba złożonych wniosków 273
 • liczba oczekujących na rozpatrzenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 11
 • liczba wydanych decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego 262
 • stosunek wydanych decyzji do złożonych wniosków 96 proc.
 • liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych 822
 • poniesione z budżetu państwa wydatki na świadczenia wychowawcze (bez kosztów obsługi itp.) 410 tys. 720 zł

Gmina Krzanowice

 • liczba złożonych wniosków 245
 • liczba oczekujących na rozpatrzenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 1
 • liczba wydanych decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego 244
 • stosunek wydanych decyzji do złożonych wniosków 99 proc.
 • liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych 689
 • poniesione z budżetu państwa wydatki na świadczenia wychowawcze (bez kosztów obsługi itp.) 344 tys. 350 zł

Gmina Racibórz

 • liczba złożonych wniosków 2767
 • liczba oczekujących na rozpatrzenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 126
 • liczba wydanych decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego 2641
 • stosunek wydanych decyzji do złożonych wniosków 95 proc.
 • liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych 5495
 • poniesione z budżetu państwa wydatki na świadczenia wychowawcze (bez kosztów obsługi itp.) 2 mln 742 tys. 668 zł

Dane na podstawie raportu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 15 czerwca 2016 r.