Poniedziałek, 23 lipca 2018

imieniny: Bogny, Sławosza, Żelisława

RSS

Ruszają badania dotyczące struktury gospodarstw rolnych

01.06.2016 08:42 | 0 komentarzy | ż

Od 1 czerwca do 29 lipca 2016 r. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych. Badanie będzie realizowane metodą reprezentacyjną. W województwie śląskim obejmie ponad 11 tys. gospodarstw.

Ruszają badania dotyczące struktury gospodarstw rolnych
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Cel i znaczenie badania

Pozyskanie danych do kreowania krajowej oraz regionalnej polityki rolnej i społecznej na wsi, a także prowadzenia Wspólnej Polityki Rolnej w Unii Europejskiej. Wyniki badania posłużą również do kształtowania polityki żywnościowej państwa i pozwolą na analizę zmian, jakie zachodząwrolnictwiewokresie po Powszechnym Spisie Rolnym 2002.

Zakres tematyczny badania

Pytania w formularzach dotyczą sposobu użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, struktury dochodów gospodarstwa rolnego, pogłowia zwierząt gospodarskich, maszyn i urządzeń oraz ciągników użytkowanych w gospodarstwie, zużycia nawozów oraz ochrony roślin, a także aktywności ekonomicznej członków gospodarstw oraz zagadnień ekologicznych.

Informujemy, że z zakresem zbieranych danych można się zapoznać na stronie internetowej GUS http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2016/. Znajdują się tam wzory formularzy wraz z harmonogramami ich realizacji, a także informacje w jaki sposób można potwierdzić tożsamość ankieterów i teleankieterów.

Do wylosowanych użytkowników gospodarstw rolnych zostanie wysłany list Prezesa GUS informujący m.in. o rodzaju przeprowadzanych badań ankietowych, terminie ich realizacji oraz o możliwości samodzielnego wypełniania ankiet przez Internet.

Udział w badaniu użytkowników gospodarstw rolnych jest obowiązkowy. Oznacza to, że są oni zobowiązani do udzielenia ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

W badaniu przewidziano także możliwość przekazywania danych za pośrednictwem Internetu. Z tej formy przekazania danych będzie można korzystać w terminie od 1 do 9 czerwca br. Po upływie tego czasu, tj. od 10 czerwca do 29 lipca 2016 r. z rolnikami kontaktować będą się osobiście ankieterzy lub telefonicznie – teleankieterzy.

źródło: Starostwo Powiatowe w Raciborzu