Piątek, 28 lutego 2020

imieniny: Romana, Makarego, Lutomira

RSS

Najczęściej reklamujemy buty. Jak zrobić to skutecznie?

31.05.2016 07:19 | 12 komentarzy | tora

Do biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Wodzisławiu Śl. zgłaszają się konsumenci z przeróżnymi sprawami. Do najpopularniejszych i najczęstszych należą jednak reklamacje obuwia.

Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Dariusz Kalemba radzi, by reklamacje składać na piśmie


Jeden z mieszkańców, Andrzej z Wodzisławia zapytał, czy ma prawo zgłosić reklamację butów kupionych w czerwcu 2014 r., które mu się rozkleiły. Dariusz Kalemba, powiatowy rzecznik konsumentów wyjaśnia, że jak najbardziej. Reklamację można zgłosić sprzedawcy przez dwa lata od dnia zakupu. – W tym przypadku podstawą prawną do zgłoszenia reklamacyjnego będzie niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową. Jest to uzależnione od daty zakupu przedmiotowego obuwia. Jeżeli zakup nastąpił przed dniem 25 grudnia 2014 roku, reklamacja będzie oparta o przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, natomiast do towarów zakupionych po tej dacie reklamacje będą zgłaszane w oparz o przepisy kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi. Na podstawie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej pan Andrzej w pierwszej kolejności może żądać nieodpłatnej naprawy lub wymiany obuwia na nowe. Dopiero w późniejszym etapie reklamacji, gdy naprawa czy wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, albo naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, konsument może żądać obniżenia ceny lub zwrotu gotówki (gdy niezgodność towaru z umową jest istotna) – mówi Dariusz Kalemba.

Najlepiej na piśmie

Należy pamiętać, by wadę towaru zgłosić sprzedawcy do dwóch miesięcy od dnia jej zauważenia. Reklamację najlepiej jest sporządzić w formie pisemnej – aby później nie było problemów z udowodnieniem faktu złożenia reklamacji i takich szczegółów jak: data reklamacji, opis zgłaszanej wady, czy też żądania konsumenta. Coraz częściej zdarza się, że sprzedawcy posługują się swoimi formularzami reklamacyjnymi i wypisują je za pomocą komputera. Wtedy konsumenci powinni dokładnie przeczytać reklamację przed jej podpisaniem. Sprzedawca odpowiada za wady, tj. niezgodności towaru z umową, które istniały w chwili zakupu towaru, a ujawniły się w okresie użytkowania do dwóch lat od daty sprzedaży. Jeżeli wada towaru polega np. na uszkodzeniu mechanicznym, to wtedy sprzedawca może nie uznać reklamacji, uzasadniając swoją odmowę przyczynieniem się użytkownika do powstania wady.

Rzecznik pomoże

W przypadku nieuznania reklamacji można skorzystać z usług powiatowego rzecznika konsumentów i jego biura. Działając na pisemny wniosek konsumenta pracownicy Biura PRK mogą wystąpić do sprzedawcy z propozycją ponownego rozpatrzenia reklamacji, biorąc pod uwagę argumenty konsumenta oraz powołując się na odpowiednią podstawę prawną. Należy wiedzieć, że jest to pozasądowy, polubowny sposób załatwienia sporu, dlatego nie można nakazać sprzedawcy uznania reklamacji. Jeżeli jednak mediacja nie przyniesie pozytywnego zakończenia sprawy, to nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń np. na drodze sądowej.

(tora)