Poniedziałek, 23 lipca 2018

imieniny: Bogny, Sławosza, Żelisława

RSS

Laureaci finału regionalnego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” 2016

30.05.2016 13:10 | 0 komentarzy | eos

Uroczystość podsumowująca śląski etap regionalny XIV Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” 2016 zorganizowana zostało w siedzibie Placówki Terenowej KRUS w Katowicach.

Laureaci finału regionalnego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” 2016
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Decyzją regionalnej komisji konkursowej podczas spotkania nagrodzono za zajęcie: I miejsca – Agnieszkę i Wiesława Adamczyków z Gorzyc (powiat rybnicki, gmina Gorzyce), II miejsca – Józefa Puzonia z Ustronia (powiat cieszyński, gmina Ustroń), a III miejsca – Janusza Klimżę z Bieńkowic (powiat raciborski, gmina Krzyżanowice). W zastępstwie syna Janusza Klimży, nagrodę odebrali rodzice Irena i Maksymilian Klimżowie. Laureaci zostali uhonorowani pucharami, ufundowanymi przez Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Katowicach, a także nagrodami ufundowanymi przez organizatorów oraz sponsorów: Oddział Regionalny KRUS w Częstochowie Placówkę Terenową w Katowicach, Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach, Śląską Izbę Rolniczą w Katowicach oraz Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. Gospodarstwa te zakwalifikowały się również do etapu wojewódzkiego i ogólnokrajowego konkursu.

W tegorocznej edycji konkursu uczestniczyło 26 gospodarstw z powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego, pszczyńskiego, rybnickiego, raciborskiego, gliwickiego, zawierciańskiego i miasta Tychy. W kwietniu i maju wizytowała je oraz oceniała regionalna komisja konkursowa, tworzona przez przedstawicieli placówek terenowych KRUS w Katowicach i Bielsku-Białej, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Mikołowie oraz Śląskiej Izby Rolniczej.

Szczególną uwagę zwracano na stwierdzone zagrożenia wybranych elementów środowiska pracy tj.: podwórza i obejścia, budynków, drabin, schodów, instalacji i urządzeń elektrycznych, ciągników rolniczych, przyczep i maszyn używanych w gospodarstwie, pilarek tarczowych i łańcuchowych oraz elementów środowiska pracy związanych z obsługą zwierząt.

Ocenę dodatkowo podnosiły: wydzielone miejsca do zabawy dla dzieci, estetyka gospodarstwa, prowadzenie dodatkowej działalności gospodarczej i jej wpływ na bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym, udogodnienia zwiększające bezpieczeństwo i higienę pracy wykonane przez właściciela gospodarstwa oraz posiadanie oceny ryzyka wypadkowego na stanowiskach pracy.

KRUS we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy oraz instytucjami działającymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym, już od 2003 r. organizuje Ogólnokrajowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, którego celem jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.