Sobota, 19 października 2019

imieniny: Piotra, Pawła, Ziemowita

RSS

290 milionów dla Rybnika. Na drogę Pszczyna – Racibórz

20.04.2016 20:10 | 0 komentarzy | pm

19 kwietnia Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekt Miasta Rybnik obejmujący I etap budowy drogi Pszczyna – Racibórz. 

290 milionów dla Rybnika. Na drogę Pszczyna – Racibórz
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Przyznane dofinansowanie to 289 989 933,34 zł, która pokrywa prawie 67% planowanych kosztów budowy. Warto wspomnieć, że jest to najwyższe dofinansowanie przyznane kiedykolwiek projektowi realizowanemu przez Miasto Rybnik w trakcie kilkunastu lat ubiegania się o fundusze UE i jedno z najwyższych dofinansowań przyznanych na projekt realizowany w całym województwie.

Dofinansowany odcinek obejmuje budowę 10,22 km drogi od ronda Raciborskiego w Żorach do ul. Wodzisławskiej w Rybniku. Planowana droga będzie drogą klasy GP (główna przyspieszona) o przekroju 2x2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu). Trasa będzie całkowicie bezkolizyjna – skrzyżowania z kluczowymi drogami niższego rzędu będą wykonane w formie węzłów. W celu usunięcia kolizji z drogami, liniami kolejowymi oraz ciekami wodnymi zostanie wybudowane 13 obiektów mostowych (2 mosty i 11 wiaduktów). Główne cele inwestycji to: usprawnienie dojazdu do autostrady A1 i odciążenie obszarów silnie zurbanizowanych, w tym centrum miasta od ruchu pojazdów. Kluczowym rezultatem projektu będzie znaczne skrócenie czasu przejazdu przez Rybnik szczególnie na osi wschód-zachód.

Rybnicki odcinek drogi Pszczyna – Racibórz

• długość drogi: 12,74 km

• wartość inwestycji: 463,7 mln zł + 10,5 mln w tym wartość odszkodowań: 93 mln zł

• środki konkursowe UE: 290 + 10 mln zł

• środki własne w budżecie miasta WPF: 163,7 mln zł (odszkodowania + inwestycja)

• realizacja zadania z podziałem na 2 zadania (5 etapów + droga śródmiejska)

• dofinansowanie wypłacanych odszkodowań

Budowa Drogi Regionalnej Racibórz – Pszczyna w granicach administracyjnych Rybnika oraz połączenia z układem drogowym na terenie Miasta Żory z uwagi na wysokie koszty realizacji oraz koszty odszkodowań wymaga podziału na dwa zadania.

ZADANIE I – budowa odcinka drogi od istniejącego ronda w Żorach do Węzła Wodzisławskiego wraz z budową Drogi Śródmiejskiej (lata: 2017-2019, koszt 361 mln zł plus 83,8 mln na wykupy)

ZADANIE II – budowa odcinka drogi od Węzła Wodzisławskiego do ul. Raciborskiej (lata: 2019-2020, koszt 20 mln zł plus 10 mln zł na wykupy)

Więcej w najbliższym Tygodniku Rybnickim