środa, 3 czerwca 2020

imieniny: Klotyldy, Leszka, Tamary

RSS

Anna Ronin wzywa Radę Miasta Racibórz do wycofania uchwały w jej sprawie

07.04.2016 12:38 | 2 komentarze | ż

- Działając w imieniu własnym wzywam Radę Miasta Racibórz do usunięcia naruszenia prawa polegającego na podjęciu Uchwały nr XVI/204/2016 z dnia 23 marca 2016 roku o wyrażeniu zgody na wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy Radnej Annie Ronin z przyczyn określonych w uzasadnieniu uchwały - pisze radna Anna Ronin.

Anna Ronin wzywa Radę Miasta Racibórz do wycofania uchwały w jej sprawie
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

- Na wstępie aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości wskazuję na pełne brzmienie art. 25 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym: „2. Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady gminy, której jest członkiem. Rada gminy odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu.”. Literalnie przepis odnosi się do rozwiązania stosunku pracy niemniej w orzecznictwie sądowym zostało wskazane, iż dotyczy on również wypowiedzeń zmieniających, jak słusznie co do zasady przyjęła Rada Miasta w niniejszej sprawie. Niestety Radzie Miasta całkowicie umknęła istotna i podstawowa różnica między wypowiedzeniem stosunku pracy a wypowiedzeniem zmieniającym polegająca na niedookreślonym zakresie wypowiedzenia zmieniającego. Otóż o ile zakres merytoryczny wypowiedzenia stosunku pracy jest znany bowiem jest stały i wprost wynikający z ustawy tj. definitywne rozwiązanie stosunku pracy, to już zakres wypowiedzenia zmieniającego nie jest zdefiniowany ustawowo i w każdym konkretnym przypadku może być bardzo różny tj. poczynając od zmian uznanych przez strony stosunku za mało istotne poprzez zmiany istotne a kończąc na zmianach zasadniczych w sposób generalny zmieniających wszystkie elementy ustalonego wcześniej stosunku pracy - pisze raciborska radna Anna Ronin w uzasadnieniu do wezwania.

Cały dokument, który przesłała Radzie Miasta Racibórz w załączniku:

wezwanie do usunięcia naruszenia prawa _AR [*DOC]

Przypomnijmy, na ostatniej sesji Rada Miasta Racibórz przyjęła uchwałę, w myśl której DFK może zmienić Annie Ronin warunki pracy i płacy. Więcej informacji na ten temat: DFK może zmienić umowę radnej Ronin. 11 radnych przegłosowało zgodę.

Ludzie:

Anna Ronin

Anna Ronin

Radna Gminy Racibórz