Sobota, 8 maja 2021

imieniny: Stanisława, Lizy, Dezyderii

RSS

Z 500 zł skorzystają też rodziny zastępcze

31.03.2016 16:35 | 1 komentarz | tora

Na dodatki z programu Rodzina 500 plus mogą liczyć również rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego.

Z 500 zł skorzystają też rodziny zastępcze
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Inaczej jednak niż w przypadku rodzin biologicznych, w rodzinnych formach pieczy zastępczej dodatek 500 zł przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia i niezależnie od dochodu. Warunkiem otrzymania pomocy jest jednak złożenie wniosku. Ważne, by zrobić to do 1 lipca włącznie, ponieważ wtedy dodatek zostanie wypłacony od kwietnia. Gdy wniosek zostanie złożony po 1 lipca, dodatek zostanie wypłacony tylko od miesiąca złożenia wniosku.

W powiecie wodzisławskim za ich nabór odpowiada Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. Jak zapewnia dyrektor Irena Obiegły centrum jest przygotowane do wypłacania świadczeń. – Za pośrednictwem naszych pracowników socjalnych oraz koordynatorów pieczy zastępczej skierowaliśmy do rodzin informację o konieczności złożenia wniosku o przyznanie dodatku. Jesteśmy przygotowani do wypłacania świadczenia. W naszym Centrum dodatek będzie wypłacany z góry do 25 dnia każdego miesiąca – wyjaśnia dyrektor.

Co ważne, dodatek otrzymają zarówno osoby otrzymujące świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jak również osoby otrzymujące świadczenia na zasadach z ustawy o pomocy społecznej. Prawo do dodatku ustalane jest na okres 12 miesięcy. Przyznaje się go od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej do dnia jej opuszczenia, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku. Od kwoty dodatku nie jest odprowadzany podatek.

Według stanu na koniec lutego w powiecie wodzisławskim ponad 270 dzieci w 164 rodzinach zastępczych jest uprawnionych do otrzymania dodatku.