Czwartek, 13 maja 2021

imieniny: Serwacego, Ofelii, Roberty

RSS

Rodzina 500 plus. Rybnik jest gotowy

31.03.2016 06:49 | 0 komentarzy | KP

– Wszystko jest ustalone i właściwie gdyby trzeba było zacząć już dziś, to moglibyśmy ruszyć – mówi Jerzy Kajzerek, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. To właśnie ta placówka jest w naszym mieście odpowiedzialna za nadzorowanie programu „Rodzina 500 plus”.

Rodzina 500 plus. Rybnik jest gotowy
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku Jerzy Kajzerek
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Ruszają z początkiem miesiąca

Z dniem 1 kwietnia zostanie w Rybniku uruchomiona procedura wydawania i przyjmowania wniosków osób, które będą się ubiegać o świadczenia rodzinne w ramach nowego rządowego programu. Instytucją, która nadzoruje cały proces, jest rybnicki OPS. – Taka decyzja zapadła podczas spotkania z prezydentem Piotrem Masłowskim. W związku z tym zaczęliśmy przygotowywać się do zorganizowania odpowiednich punktów oraz pomieszczenia docelowego, które będzie się mieściło przy ulicy Kościuszki 61 i będzie służyło do opracowywania wszystkich wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego. To lokal, który będzie remontowany. Trzeba zrobić projekt adaptacji i w drodze konkursu wybrać wykonawcę. Tak więc chwilę to potrwa. Mamy natomiast wytypowane punkty mieszczące się w różnych dzielnicach miasta, gdzie począwszy od 1 kwietnia zostaną uruchomione, miejsca wydawania druków i przyjmowania wniosków – wyjaśnia Jerzy Kajzerek, dyrektor rybnickiego OPS i zachęca również do składnia wniosków drogą elektroniczną, poprzez portal Emp@tia (www.empatia.mpips.gov.pl), strony internetowe banków i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dodajmy, że kiedy lokal przy ulicy Kościuszki zostanie oddany do użytku, punkty tymczasowe, których będzie w sumie 7, przestaną funkcjonować.

Pamiętaj o terminach

Wciąż tak do końca nie wiadomo, ile osób będzie mogło w Rybniku pobierać 500 złotych na dziecko. Według ministerialnych szacunków, liczba ta ma wynosić około 11 tysięcy. Zdaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, klientów będzie o 4 tysiące więcej. Prawdziwą skalę poznamy dopiero wtedy, gdy powstanie wyliczenie złożonych wniosków. – Zgodnie z ustawą to świadczenie będzie realizowane od 1 kwietnia. Natomiast ludzie, którzy złożą wniosek najpóźniej do 30 czerwca i będą mieli uprawnienie do wypłaty świadczenia, otrzymają nadpłatę od początku kwietnia. Każdy wniosek złożony w lipcu i później spowoduje, że ewentualne świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym ten wniosek złożono – wyjaśnia Jerzy Kajzerek, który informuje również, że pieniądze będą przesyłane przede wszystkim na konta bankowe klientów. Aktualnie prowadzone są także rozmowy z bankami w celu wyłonienia placówki, która wypłacałby świadczenia gotówkowo. – Tych pieniędzy będzie dużo. Zgodnie z szacunkami ministerstwa to około 5,5 miliona złotych miesięcznie, przy skali 11 tysięcy osób. W momencie, kiedy będzie rozpatrzony wniosek to myślę, że te pieniądze będą uruchamiane stosunkowo szybko. Uważam, że powinno się to zamknąć w przeciągu miesiąca od złożenia wniosku – wyjaśnia dyrektor OPS.

Dla kogo fundusze?

Pomimo, że powstało już sporo wyjaśnień i instrukcji dotyczących tego, kto może otrzymać pieniądze w ramach programu „Rodzina 500 plus”, dyrektor Jerzy Kajzerek w skrócie przypomina o jego podstawowych zasadach działania. – Najważniejsze jest to, że świadczenie przyznawane jest na dzieci do osiemnastego roku życia. Drugie i kolejne dziecko jest uprawnione do tych świadczeń bez sprawdzania dochodu rodziny. W przypadku pierwszego dziecka bada się dochód. Coś takiego można sobie obliczyć samemu, ale można też pobrać druk wniosku, wypisać go i przekazać do wyliczenia. Ten próg jest przy pierwszym dziecku dość niski, bo wynosi 800 złotych miesięcznie, zaś wypadku, jeśli w rodzinie jest dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością, to wtedy ten dochód wzrasta do 1200 złotych – klaruje dyrektor Kajzerek, który pytany o własne przemyślenia dotyczące programu, wskazuje, że część środków mogłaby być przekazywana klientom w innej formie. – Jeżeli chodzi o społeczność rybnicką, to jest to duży zastrzyk do egzystencji rodzin. Natomiast może trzeba było w tej ustawie pomyśleć o procencie rodzin, które są klientami pomocy społecznej i często zdarza się, że niewłaściwie wykorzystują środki finansowe. Uważam, że w tej sytuacji powinien być inny transfer tego pieniądza, w sensie bezpłatnego przedszkola, żłobka, wyprawki do szkoły, ubrań itp. Uważam również, że nie będzie to miało jakiegoś dużego wpływu na dzietność, natomiast na pewno umożliwi lepsze funkcjonowanie rodziny – podsumowuje.

(kp)


CO MUSISZ WIEDZIEĆ

Dla kogo: Zasiłek przysługuje na dziecko do momentu ukończenia przez nie 18. roku życia. Z pomocy mogą skorzystać obywatele Polski oraz cudzoziemcy zamieszkujący terytorium RP. O świadczenia mogą starać się rodzice, jeden rodzic, a także opiekunowie prawni dziecka. Świadczenie, które wynosi 500 zł na miesiąc, przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko, bez względu na osiągane dochody rodziny. Pobieranie świadczenia na pierwsze dziecko jest możliwe tylko pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego.

Kryterium dochodowe: Zasiłek na pierwsze dziecko można otrzymać w przypadku, gdy dochód na członka rodziny nie przekracza 800 zł lub nie większego niż 1200 zł na członka rodziny, jeśli którekolwiek z dzieci w rodzinie jest niepełnosprawne. Pod uwagę brane będą dochody uzyskiwane w kraju i za granicą z różnych tytułów: pracy na etacie, umów cywilno-prawnych, działalności gospodarczej, emerytur, rent, świadczeń rodzinnych, a także dochody z gospodarstw rolnych.

Terminy wypłat: Program rozpocznie funkcjonowanie z dniem 1 kwietnia 2016 roku. Zgodnie z Ustawą pierwsze pieniądze mają być wypłacone w drugim kwartale 2016 roku z wyrównaniem od 1 kwietnia. Prawo do świadczenia będzie przyznawane na 12 miesięcy. Osoby chcące otrzymać wsparcie na kolejny rok, będą zobowiązane złożyć ponownie wymagane dokumenty. Pieniądze mają trafiać do uprawnionych najpóźniej ostatniego dnia miesiąca, w którym przysługuje im prawo do świadczeń.

Wniosek o przyznanie zasiłku: Wnioski będzie można składać w urzędzie gminy lub miasta. Wymagane będą dane osoby wnioskującej o przyznanie świadczenia oraz dane dzieci pozostających na jej utrzymaniu. Do wniosku dołączyć będzie trzeba zaświadczenia i oświadczenia o wszystkich uzyskiwanych dochodach (w przypadku starania się o zasiłek na pierwsze dziecko).

Nadzór nad wykorzystaniem środków: Ośrodki pomocy społecznej będą mogły zgłosić do odpowiednich organów fakt marnotrawienia lub wydatkowania niezgodnego z przeznaczeniem pobieranych zasiłków. W konsekwencji może prowadzić to do utraty w części lub całości prawa do pomocy rządowej. Jeśli warunki programu 500 Plus nie będą przestrzegane przez pobierającego to świadczenie pieniężne będzie mogło zostać zastąpione pomocą rzeczową.


Tymczasowe punkty, gdzie można pobierać oraz składać wnioski w ramach programu „Rodzina 500 plus”

1. Dom Kultury Rybnik Chwałowice – ul. 1 Maja 91B

2. Dom Kultury Rybnik Niedobczyce – ul. Barbary 23

3. Industrialne Centrum Kultury w Rybniku Niewiadom – ul. Ignacego Mościckiego 15

4. Dom Kultury Rybnik Boguszowice – Plac Pokoju 1

5. Rybnik Biblioteka Główna – ul. Księdza Józefa Szafranka 7

6. Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej – ul. Świętego Józefa 30

7. Klub Kultury Harcówka Rybnik Ligota – ul. Zakątek 19

Punkty czynne będą od 1 kwietnia:

Poniedziałek, Środa, Czwartek: 8.30 – 14.30

Wtorek: 10.00 – 17.00

Piątek: 8.30 – 13.30