Czwartek, 27 czerwca 2019

imieniny: Władysława, Maryli, Władysławy

RSS

Przebudowa DW 935 - ważna informacja dla właścicieli posesji

21.03.2016 07:57 | 0 komentarzy | ż

Miasto Racibórz jest zaangażowane w modernizację Drogi Wojewódzkiej 935. Zarząd Dróg Wojewódzkich (ZDW) przedstawił swoje stanowisko dotyczące przebudowy zjazdów z posesji przyległych do drogi wojewódzkiej (ulice: Londzina, Reymonta, Bosacka oraz Rybnicka) i odwodnienia posesji prywatnych do systemu kanalizacji deszczowej lub rowów w pasie drogowym.

Przebudowa DW 935 - ważna informacja dla właścicieli posesji
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Zarząd Dróg Wojewódzkich informuje, że dotychczas istniejące zjazdy zostaną ujęte w opracowanej dokumentacji i w trakcie budowy drogi zostaną zmodernizowane w granicach pasa drogowego przez zarządcę drogi (czyli właśnie przez ZDW). Koszty tej inwestycji poniesie również województwo. Zarządca drogi będzie jednak zobowiązany tylko do przebudowy zjazdów wybudowanych legalnie (to jest takich, które zostały wykonane przez ZDW lub za jego zgodą)

Nowe zjazdy będą budowane na koszt właściciela posesji, który będzie musiał uzyskać wcześniej pozwolenie na budowę zjazdu. Właściciel posesji będzie musiał także ponieść koszty tzw. zajęcia pasa drogowego.

Modernizacja drogi może pociągać za sobą budowę tzw. sięgaczy, czyli wykonania dojazdu pośredniego. W niektórych przypadkach przebudowa drogi może powodować również konieczność zmiany lokalizacji lub ograniczenia liczby zjazdów (w sytuacji, gdy na jednej nieruchomości znajduje się jeden lub więcej zjazdów)

Przebudowany odcinek DW 935 będzie objęty co najmniej 5-letnią gwarancją. W tym czasie będzie bardzo trudne wykonanie rozbiórki budowy (lub przebudowy) nowego zjazdu. Z tego powodu mieszkańcy, którzy są zainteresowani budową nowego zjazdu (lub jego przebudową) powinni zrealizować swoje zamierzenia przed rozpoczęciem przebudowy drogi, w ostateczności w momencie, kiedy będzie trwać realizacja inwestycji. W obu tych przypadkach koszt budowy lub przebudowy zjazdów poniesie niestety właściciel posesji.

źródło: UM Racibórz, oprac. żet