Niedziela, 19 maja 2019

imieniny: Iwa, Piotra, Celestyna

RSS

Mandrysz do Wosia: proszę nie mącić. Poszło o kanał Odra - Dunaj

03.03.2016 11:25 | 0 komentarzy | ma.w

Radni rywalizowali na wnioski o poparciu rady miasta dla działań rządowych w sprawie budowy kanału Odra - Dunaj. Franciszek Mandrysz złożył go pierwszy. Michał Woś ocenił go jako zbyt ogólny i sformułował własny. Radni poparli pomysł Wosia.

Mandrysz do Wosia: proszę nie mącić. Poszło o kanał Odra - Dunaj
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Franciszek Mandrysz postanowił na ostatniej sesji "dać przekaz mieszkańcom, że gmina Racibórz nie poprzestaje na tym by podróżować pod Odrze stateczkiem do Łubowic". - Jesteśmy zdeterminowani wspierać działania, wszelkie inicjatywy rządu, odnośnie kanału Odra Dunaj - podkreślił radny.

Złożył wniosek, że Racibórz będzie wspierać wszelkie inicjatywy rządu ukierunkowane w zapowiedzi działań, które doprowadzą do budowy kanału Odra - Dunaj. - Tym bardziej, że będziemy gościli tutaj komisje sejmowe. To ważny element. Będzie zgoda na pewno wszystkich radnych. To jest decydująca sprawa rozwoju gospodarczego naszego miasta na przyszłe pokolenia - zaznaczył radny Mandrysz.

Przwewodniczący rady Henryk Mainusz wolał by najpierw "te komisje sejmowe zobaczyć". - Potem byłbym skłonny wniosek formułować - radził koledze z rady.

Prezydent Mirosław Lenk stwierdził, że nie jest przeciwny wnioskowi Mandrysza ale wolałby go procedować później. - Może byśmy wypracowali jakieś stanowisko, poradzili się też naszych sojuszników. By to dopracować. Nie uzurpuję sobie prawa do formułowania tego wniosku ale mógłby być on szerszy - uznał włodarz.

Radny Michał Woś złożył propozycję by radny Mandrysz przemyślał przeformułowanie wniosku. Aby zobowiązać przewodniczącego Mainusza lub prezydenta Lenka do przygotowania uchwały o treści popierającej dążenia rządu. - Wtedy taki projekt dopracujemy na komisjach. Zbyt ogólnie jest teraz - ocenił Woś.

F. Mandrysz uważał, że wpierw jest wniosek a po nim będzie uchwała. - To jest dla mnie jednoznaczne. Że tym zobowiązuję przewodniczącego rady miasta do przygotowania projektu uchwały w tej sprawie. To jest konsekwencja, tak się to skończy - zaznaczył. - Proszę nie mącić panie radny Woś. Ten wniosek nie nasuwa mi się po raz pierwszy. To jest nasza wola by wspierać inicjatywy rządu w zakresie budowy kanału - mówił radny.

Woś polemizował z Mandryszem. - Rozumiem i popieram ale proszę o sprecyzowanie. Tak ogólnie sformułowany wniosek jest wbrew pewnym zasadom legislacyjnym. To daleko posunięta ogólność, z całym szacunkiem dla tego, o co pan wnosi - zwrócił się do rajcy.

Wiceprzewodniczący rady Krzysztof Myśliwy nie chciał formułować stanowiska, że wszyscy w radzie miasta są za. - Bo nie znamy głosów, które są przeciw temu wszystkiemu. Zbiornik jest ciągle w budowie. Ile trzeba będzie zainwestować w jego przebudowę i co to przyniesie dla Raciborza? Nawet pod względem technologicznym, przecież to nie jest nigdzie podane? Mamy taki przykład w Włodzienina bodajże gdzie zbiornik spowodował mnóstwo problemów hydrologicznych dla mieszkańców, tam jest katastrofa generalnie ekonomiczna. Powstrzymajmy się z takimi decyzjami - apelował do radnych.

Leszek Szczasny poprał Michała Wosia by wstrzymać się o miesiąc "bo nic się nie stanie".

Piotr Klima odczytał wniosek radnego Mandrysza jako "sygnał dla raciborzan, którym się należy po latach wiedza jaki jest stosunek rady miasta do tematu zbiornika i kanału".

Prezydent Lenk przypomniał, że gdy samorząd chce wycinać drzewa to konsultuje to z mieszkańcami. - Nie forujmy wyroków, nie obierajmy kierunków zanim nie zapytamy mieszkańców co mają do powiedzenia - radził na sesji.

Dziwił się radny Klima. - Spytamy się mieszkańców czy chcą zbiornika mokrego i kanału. Oni powiedzą, że nie. To co wtedy? Wyślemy sygnał do Warszawy, że Racibórz tego nie chce?

Wniosek Mandrysza nie przeszedł. Na 19 głosujących 7 było za i 7 przeciw przy 5 głosach wstrzymujących się

Michał Woś wniósł o podjęcie decyzji przez radę miasta, zobowiązującej władze miasta, w tym przewodniczącego rady, do przygotowania projektu uchwały popierającej rząd RP we wszelkich działaniach zmierząjących do użeglowienia Odry w tym do zamiany funkcji Zbiornika Racibórz Dolny na zbiornik wielofunkcyjny.

Wniosek Wosia uzyskał akceptację. Na 19 radnych 13 było za, nikt się nie sprzeciwił, a 6 głosów było wstrzymujących się.

Do tematu wrócił jeszcze w trakcie odpowiedzi na interpelacje prezydent Mirosław Lenk, na koniec sesji. - Bardzo się cieszę, że tyle mówimy o kanale Odra Dunaj i żeglowności Odry. Myślę, że nie będziemy już kwestionować naszych zmian związanych z zagospodarowaniem bulwarów nadodrzańskich - mówił patrząc na radnego Mandrysza, który oponował wobec miejskich planów modernizacji nabrzeża Odry miejskiej.

Ludzie:

Franciszek Mandrysz

Franciszek Mandrysz

Radny Gminy Racibórz.

Henryk Mainusz

Henryk Mainusz

Radny Miasta Racibórz, były przewodniczący rady.

Krzysztof Myśliwy

Krzysztof Myśliwy

Radny Gminy Racibórz.

Leszek Szczasny

Leszek Szczasny

Podróżnik, były radny Gminy Racibórz.

Michał Woś

Michał Woś

Były radny Raciborza, były wiceminister sprawiedliwości, pełnomocnik ministra Zbigniewa Ziobry, radny sejmiku śląskiego i członek zarządu województwa.

Mirosław Lenk

Mirosław Lenk

Radny Miasta Racibórz, były prezydent.

Piotr Klima

Piotr Klima

Radny Gminy Racibórz