Niedziela, 18 kwietnia 2021

imieniny: Apoloniusza, Bogusławy, Gościsława

RSS

04.02.2016 10:25 | 3 komentarze | ż

Imię, nazwisko, numer PESEL lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, data urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, adres zamieszkania i - nieobligatoryjnie - numer telefonu, takie dane musi podać osoba ubiegająca się środki w ramach programu "Rodzina 500 plus"

Mamy formularz wniosku 500 Plus [PDF]
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

MRPiPS przygotowało projekty rozporządzeń do ustawy wprowadzającej program wraz ze wzorem wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, wzorami oświadczeń członka rodziny i wzorami sprawozdań rzeczowo finansowych dla organów realizujących świadczenie.

Świadczenie wychowawcze będzie wypłacał urząd miasta, gminy, ośrodek pomocy społecznej lub centra do realizacji świadczeń socjalnych. Wniosek o to świadczenie będzie trzeba składać co roku w miejscu zamieszkania.

Program 500 PLUS - rozporządzenie (wzór wnisku na stronach 12-17) [PDF]

Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dołączania zaświadczenia o dochodach. Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione będzie od kryterium dochodowego (800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 w przypadku dzieci z niepełnosprawnością). We wniosku trzeba będzie podać dane osoby starającej się o świadczenie oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami.

Wnioski będzie można składać przez internet. MRPiPS zapewnia, że świadczenie wychowawcze, tak jak wszystkie świadczenia rodzinne, będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na konto lub przekazem pocztowym.

źródło: Codzienny Seris Informacyjny PAP, oprac. żet