Sobota, 4 lipca 2020

imieniny: Malwiny, Izabeli, Aureliana

RSS

Drogę z Raciborza do Brzeźnicy oficjalnie otwarto w Miedonii

15.01.2016 12:08 | 2 komentarze | ma.w

Do dzielnicy przybyli rankiem prezydent Raciborza z miejscowym starostą oraz urzędnicy zajmujący się drogownictwem. Pojawił się także przedstawiciel wykonawcy inwestycji, firmy Skanska. - Wstęg nie przecinamy - podkreślali w wypowiedziach dla mediów Mirosław Lenk z Ryszardem Winiarskim. Takie spotkanie było potrzebne by dopełnić formalności z zakończeniem projektu, z którego sfinansowano remont.

Drogę z Raciborza do Brzeźnicy oficjalnie otwarto w Miedonii
Starosta raciborski mówił o kolejnych inwestycjach w drogi na terenie powiatu. Najbliższa dotyczy gminy Rudnik i trasy Modzurów - Szonowice
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Oto szczegóły tego projektu:

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK 45 z DW 421”

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytetu VII Transport,  Działania 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych.

Przedmiotem inwestycji pt. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421" była modernizacja drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania ulicy Podmiejskiej z ulicą Kwiatową do miejscowości Brzeźnica (w rejonie skrzyżowania z ulicami: Kozielska i Boczna).

W ramach modernizacji przebudowano:

- 4,32 km drogi powiatowej;

- 5,74 km utwardzonych poboczy,

- 1,36 km sieci kanalizacji deszczowej,

- 1,13 km chodników;

oraz wybudowano:

- 1,1 km ciągów pieszo-rowerowych i dwie zatoki autobusowe.

Główny cel projektu: skrócenie czasu przejazdu na odcinku drogi powiatowej nr 3500S łączącej DK 45 z DW 421, co doprowadzi do udrożnienia ruchu na DK 45 oraz DW 421 prowadząc ruch kołowy na kierunku Granica Państwa – województwo opolskie (i odwrotnie) przez drogę powiatową nr 3500S. Ponadto projekt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz do poprawy jakości infrastruktury drogowej.

Wartość projektu wynosi ogółem 9 774 964,86 zł brutto.

Źródła finansowania projektu przedstawiają się następująco:

Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL wynosi 8 191 588,89 zł

Wkład własny Beneficjenta wynosi 1 583 375,97 zł – z czego budżet Miasta Raciborza to 1 380 000,00 zł oraz 181 107,26 zł z budżetu Gminy Rudnik.

Okres realizacji projektu: 01.01.2012 r. – 31.08.2015 r.

Ludzie:

Mirosław Lenk

Mirosław Lenk

Radny Miasta Racibórz, były prezydent.

Ryszard Winiarski

Ryszard Winiarski

Starosta Raciborski