Wtorek, 11 maja 2021

imieniny: Igi, Miry, Lwa

RSS

W środę znów pyły w powietrzu

05.01.2016 21:59 | 0 komentarzy | acz

Wojewódzkie  Centrum  Zarządzania  Kryzysowego  informuje,  że  dnia  6  stycznia  2016  roku  w mieście Bielsko-Biała oraz na obszarze aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej (Rybnik, Żory, Jastrzębie Zdrój) oraz w powiecie rybnickim wystąpi w powietrzu przekroczenie wartości progowej dla pyłu PM10.

W środę znów pyły w powietrzu
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Przyczynami  takiego  stanu  są  warunki  meteorologiczne  utrudniające  rozprzestrzenianie  się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie z/s w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB informuje, że 6 stycznia  jakość  powietrza  na  większości  obszaru  województwa śląskiego  będzie  niekorzystna, wystąpią  znaczne  przekroczenia  wartości  dobowych  dopuszczalnych  stężeń  PM10  (50 µg/m 3 ).  Miejscami w strefie  południowej  województwa,  w  obniżeniach  terenu  (powiat  żywiecki,  powiat  cieszyński),  może zostać  przekroczony  poziom  informowania  dla  PM10  (200  µg/m 3 ).  Stężenia  pozostałych  monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach dopuszczalnych wartości. 

Grupami ludności w szczególności narażonymi na drażniące działanie pyłu zawieszonego są:

  • osoby  cierpiące  z  powodu  przewlekłych  chorób  serca  (zwłaszcza  niewydolność  serca,  choroba  wieńcowa),
  • osoby  cierpiące z powodu  przewlekłych  chorób  układu  oddechowego  (astma,  przewlekła  choroba płuc),  osoby starsze oraz dzieci.
  • Osoby  cierpiące  z  powodu  chorób  serca  mogą  odczuwać  pogorszenie  samopoczucia:  uczucie  bólu  w  klatcepiersiowej,  palpitacje  serca,  brak  tchu,  znużenie.    Osoby  cierpiące  z  powodu  przewlekłych  chorób  układu oddechowego  mogą  odczuwać  przejściowe  nasilenie  dolegliwości,  w  tym  kaszel,  flegma,  dyskomfort  w  klatce piersiowej,  świszczący,  spłycony  oddech.  Podobne  objawy  mogą  wystąpić  również  u  osób  zdrowych.  W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji oddechowej.

Środki ostrożności, które powinny być podjęte to:

  • w przypadku poziomu 200 – 300 µg/m 3  stężenia dobowego PM10 unikanie  przebywania  na  otwartej  przestrzeni  przez  najbardziej  narażone  grupy  ludności,  a  pozostałe  osoby powinny unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni, w szczególności połączonego ze znacznym
  • w przypadku przekroczenia poziomu 300 µg/m 3  stężenia dobowego PM10  najbardziej narażone grupy osóbpowinny  pozostać  w  pomieszczeniach  i  nie  przemęczać  się,  pozostałe  osoby  powinny  unikać  przebywania  na otwartej przestrzeni.


Wojewoda Śląski zwraca się z apelem do mieszkańców tych rejonów województwa o ograniczenie na czas
przekroczeń poziomu alarmowego:

  • spalania paliw złej jakości takich jak muły i miały węglowe  oraz w miarę możliwości korzystanie w tym czasie z grzejników  elektrycznych  lub  palenisk  niskoemisyjnych  na  gaz  lub  olej  opałowy  (jeśli  w gospodarstwie domowym występują alternatywne źródła ciepła),
  • palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania mieszkań, wychodzenia z domów, szczególnie przez osoby wrażliwe na zanieczyszczenia spacerów z dziećmi.

Przypomina się o bezwzględnym zakazie spalania odpadów w paleniskach domowych.