Poniedziałek, 24 lutego 2020

imieniny: Macieja, Bogusza, Jaśminy

RSS

W Nędzy odebrano kolejny etap pożwirowej rekultywacji

09.12.2015 09:07 | 0 komentarzy | (q)

W obecności przedstawicieli Urzędu Gminy Nędza i Starostwa Powiatowego w Raciborzu odebrano kolejny ponad 4-hektarowy fragment rekultywacji żwirowni Babice II. W miejscu gdzie wydobywa się obecnie piasek i żwir w przyszłości powstać ma, m.in. zbiornik wodny i tor narciarsko-saneczkowo-rowerowy.

W Nędzy odebrano kolejny etap pożwirowej rekultywacji
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

- Teren powoli przestaje przypominać księżycowy krajobraz - uśmiecha się Wójt Gminy Nędza Anna Iskała. - Bardzo się cieszymy z tych ciekawych rozwiązań rekultywacyjnych. Przyjemnie to wygląda już o tej porze roku, a można sobie wyobrazić jak będzie wiosną, gdy wszystko się zazieleni. W najbliższych latach teren ma szansę stać się kolejną, bardzo ciekawą atrakcją turystyczną przyciągającą do naszej gminy mieszkańców całego regionu - cieszy się wójt.

Przypomnijmy, że żwir i piasek wydobywa się w Babicach od 2000 roku, natomiast od 2009 roku eksploatacją zajmuje się firma Mantrans z siedzibą w Tychach. To tereny należące po części do gminy Nędza oraz firmy wydobywczej.

Każda eksploatacja zawsze stanowi pewnego rodzaju ingerencję w środowisko i wiąże się z utratą albo ograniczeniem wartości użytkowych gruntów.

W wyniku robót górniczych powstaje wypełnione wodą wyrobisko. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych nakłada na firmę prowadzącą wydobycie kruszywa obowiązek rekultywacji terenu, czyli przywrócenia jego wartości użytkowej i przyrodniczej. Rekultywacja przywrócenie terenom zdegradowanym przez człowieka ich naturalnego, pierwotnego charakteru.

W przypadku żwirowni w Babicach poprawa stanu tego obszaru została opracowana przez firmę Mantrans w projekcie rekultywacji, który został zatwierdzony przez Starostę Raciborskiego przy uzyskaniu pozytywnej opinii Gminy Nędza.

Rekultywacja prowadzona jest dwuetapowo: pierwszy odbywa się sukcesywnie za postępem robót górniczych, drugi etap - szczegółowy już po zakończeniu eksploatacji.

- Projekt rekultywacji żwirowni Babice II przewiduje przede wszystkim ukształtowanie zbiornika powyrobiskowego. Dzięki uformowaniu skarp, obsadzeniu zbiornika roślinnością i utworzeniu w jego centralnej części zielonej wyspy dla ptactwa, gmina zyska na swoim terenie spory akwen o rekreacyjnym charakterze - wyjaśnia Andrzej Baran, kierownik ruchu zakładu przeróbczego.

Co poza akwenem? W jego sąsiedztwie usypywany jest kopiec z przeznaczeniem na tor narciarsko-saneczkowo-rowerowy. Teren wyrobiska zostanie obsiany trawą, zasadzone zostaną drzewa i krzewy, a wokół wyrobiska ma powstać utwardzona ścieżka rowerowa.

Z kolei na grobli między dwoma żwirowniami planuje się utworzenie pasa startowego dla lekkich konstrukcji lotniczych.

Do chwili obecnej zrekultywowano już 15 hektarów terenu, natomiast obszar wydobywczy Babice II obejmuje 22 hektary powierzchni. Prace rekultywacyjne zostaną ostatecznie zakończone do roku od zakończenia wydobycia, czyli do 2019 roku.

Ludzie:

Anna Iskała

Anna Iskała

Wójt gminy Nędza.