Wtorek, 19 listopada 2019

imieniny: Elżbiety, Seweryny, Salomei

RSS

List otwarty do władz Gminy Nędza... w sprawie liści

08.11.2015 20:09 | 0 komentarzy | web

Szanowna pani wójt. Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zobowiązują właścicieli posesji do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń (w tym liści opadłych z drzew) z chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości. Nie trzeba jednak sprzątać jezdni gdyż sprząta ją zarządca drogi - w tym wypadku Gmina. Chodzi mi o ul. Powstańców w Babicach.

List otwarty do władz Gminy Nędza... w sprawie liści
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Obowiązkiem zarządcy drogi jest również wywóz błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej, które zostały uprzątnięte przez właścicieli posesji.

Przepisy ustawy o drogach publicznych nakładają bowiem na zarządcę drogi obowiązek utrzymywania zieleni przydrożnej.

A o ile pamiętam nigdy gmina tego w tym miejscu nie robi gdyż przenosi ten obowiązek na właścicieli posesji przy której rosną drzewa łamiąc obowiązujące w Polsce prawa.

Dlatego wnoszę w trybie natychmiastowym o uprzątanie tych liści z dróg ujmując tym samym ciężar prac z tym związany mieszkańcom obejścia wówczas będą czyste, a przecież władzom gminy o to chodzi.

Z wyrazami szacunku

Mieszkaniec Babic