Niedziela, 25 października 2020

imieniny: Darii, Wilhelminy, Sambora

RSS

Cisza wyborcza od północy – wyłączamy komentarze

24.10.2015 00:00 | 0 komentarzy | (q)

Ze względu na ciszę wyborczą, która rozpoczyna się o godz. 0.00 w sobotę i trwa do końca głosowania (niedziela godz. 21.00) ograniczamy możliwość komentowania informacji zamieszczonych w portalu nowiny.pl.

Cisza wyborcza od północy – wyłączamy komentarze
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Funkcja komentowania wyłączona zostanie całkowicie w przypadku tekstów o tematyce wyborczej. W pozostałych przypadkach będziemy kontrolować zawartość wpisów dokonywanych przez użytkowników. Przypominamy, że nikt nie jest anonimowy w sieci i za złamanie ciszy wyborczej grożą poważne sankcje. W przypadku naruszeń redakcja będzie współpracować z instytucjami odpowiedzialnymi za kontrolowanie przestrzegania prawa obowiązującego podczas kampanii wyborczej i w dniu wyborów.

Cisza wyborcza rozpoczyna się na 24 godziny przed dniem głosowania, tj. w dniu 24 października od godz. 0.00 i trwa do zakończenia głosowania, tj. do godz. 21.00 w dniu 25 października 2015 r., jeżeli żadna z obwodowych komisji wyborczych, w wyniku nadzwyczajnych wydarzeń, nie podejmie uchwały o przedłużeniu głosowania.

W okresie tym zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej, w tym zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień oraz rozpowszechnianie materiałów wyborczych.

W trakcie trwania ciszy wyborczej zabronione jest także podawanie do publicznej wiadomości wyników przedwyborczych badań (sondaży) opinii publicznej dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych i wyników wyborów oraz wyników sondaży wyborczych przeprowadzanych w dniu głosowania.

Naruszenie zakazu prowadzenia agitacji wyborczej w okresie ciszy wyborczej stanowi wykroczenie, a naruszenie zakazu podawania do publicznej wiadomości wyników sondaży zachowań wyborczych i przewidywanych wyników wyborów - występek. Zatem ocena czy w danym przypadku doszło do naruszenia tego zakazu nie będzie należała do Państwowej Komisji Wyborczej, lecz do organów ścigania i sądów.

Dlatego też, wszystkie przypadki naruszenia ciszy wyborczej należy zgłaszać Policji.