Czwartek, 25 kwietnia 2019

imieniny: Jarosława, Marka, Elwiry

RSS

Referendum 2015. Odpowiadaliśmy na pytania o JOW-y, finansowanie partii i sprawy podatkowe

06.09.2015 11:39 | 1 komentarz | ż

Lokale wyborcze zostały otwarte 6 września o godz. 6:00. Głosowanie trwało do godz. 22:00. Liczba osób uprawnionych do wzięcia udziału w referendum wyniosła 30,564 mln. Aby referendum zostało uznane za wiążące, musiałaby wziąć w nim udział ponad połowa osób uprawnionych do głosowania.

Referendum 2015. Odpowiadaliśmy na pytania o JOW-y, finansowanie partii i sprawy podatkowe
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Czy wzięłaś/wziąłeś udział w referendum 6 września 2015?

Pytania w referendum miały następujące brzmienie:

Pytanie pierwsze: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?”.

Pytanie drugie: „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?”.

Pytanie trzecie: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?”

Głosujący udziela odpowiedzi na postawione pytanie, stawiając znak „X” odpowiednio w kratce obok odpowiedzi pozytywnej „TAK” albo odpowiedzi negatywnej „NIE”.

Głos uważa się za nieważny jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „X” w obu kratkach obok odpowiedzi na postawione pytanie lub nie postawiono znaku „X” w żadnej z kratek obok odpowiedzi na pytanie;

Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych pytań lub wariantów rozwiązania albo poczynienie innych dopisków poza kratką nie wpływa na ważność głosu.

źródło: PKW, oprac. żet