Piątek, 23 kwietnia 2021

imieniny: Jerzego, Wojciecha, Adalberta

RSS

Matura 2015: II LO Racibórz najlepsze w mieście [WYNIKI]

01.07.2015 08:29 | 0 komentarzy | żet

W II Liceum Ogólnokształcącym egzamin dojrzałości zdało 91,77% maturzystów. Niewiele gorzej było w I LO. Kolejne miejsca przypadły Mechanikowi, Budowlance, CKU, Ekonomikowi i Zawodówce.

Matura 2015: II LO Racibórz najlepsze w mieście [WYNIKI]
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Zbiorcze wyniki matury w placówkach, dla których organem prowadzących jest powiat raciborski (stan na 30.06.2015):

szkoła liczba absolwentów

liczba absolwentów
zdających maturę

liczba absolwentów,
którzy zdali maturę
procent
ZSO NR 1 217 215 188 87,44
w tym I LO 188 188 170 90,43
II LO 158 158 145 91,77
ZSZ 57 41 27 65,86
Mechanik 140 129 110 85,27
Budowlanka 64 52 39 75,00
Ekonomik 122 109 74 67,89
CKU 26 13 7 69,00

Szczegółowe wyniki matury w poszczególnych szkołach i klasach:

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza

rozszerzenie / profil

liczba osób, które ukończyły szkołę

liczba osób przystępujących do matury

liczba osób, które otrzymały świadectwo dojrzałości

% uczniów, którzy zdali

humanistyczny

34

34

23

67,65%

matematyczno - fizyczny

33

33

32

96,97%

matematyczno - geograficzny

33

33

30

90,91%

matematyczno - informatyczny

31

31

30

96,77%

biologiczno - chemiczny

29

29

29

100,00%

biologiczno - geograficzny

28

28

26

92,86%

Razem I LO:

188

188

170

90,43%

Liceum Plastyczne

fotografia - techniki graficzne

22

22

16

72,73%

Razem LP:

22

22

16

72,73%

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Razem LOD

7

5

2

40,00%

Razem ZSO nr 1

217

215

188

87,44%

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Raciborzu

rozszerzenie / profil

liczba osób, które ukończyły szkołę

liczba osób przystępujących do matury

liczba osób, które otrzymały świadectwo dojrzałości

% uczniów, którzy zdali

matematyczno - fizyczny

32

32

32

100,00%

biologiczno - chemiczny

32

32

32

100,00%

biologiczno - geograficzny

34

34

28

82,35%

matematyczno- informatyczny

30

30

29

96,67%

społeczno - prawny

30

30

24

80,00%

Razem

158

158

145

91,77%

Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu

Technikum Nr 3

rozszerzenie / profil

liczba osób, które ukończyły szkołę

liczba osób przystępujących do matury

liczba osób, które otrzymały świadectwo dojrzałości

% uczniów, którzy zdali

Technik żywienia i gospodarstwa domowego

22

11

5

45,45%

Technik usług fryzjerskich/ Technik obsługi turystycznej

14

14

9

64,29%

Technik hotelarstwa / Technik analityk

21

16

13

81,25%

Razem

57

41

27

65,85%

Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu

Technikum nr 4

rozszerzenie / profil

liczba osób, które ukończyły szkołę

liczba osób przystępujących do matury

liczba osób, które otrzymały świadectwo dojrzałości

% uczniów, którzy zdali

technik mechanik

25

20

18

90,00%

technik elektryk/technik elektronik

23

23

19

82,61%

technik informatyk

28

28

26

92,86%

technik mechatronik

27

27

24

88,89%

techniki informatyk/technik teleinformatyk

23

22

19

86,36%

RAZEM T4

126

120

106

88,33%

Technikum Uzupełniające nr 3 dla Dorosłych

technik mechanik

14

9

4

44,44%

Razem TD

14

9

4

44,44%

Razem ZSM

140

129

110

85,27%

Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu

Technikum nr 2

rozszerzenie / profil

liczba osób, które ukończyły szkołę

liczba osób przystępujących do matury

liczba osób, które otrzymały świadectwo dojrzałości

% uczniów, którzy zdali

technik budownictwa

30

25

18

72,00%

technik geodeta

14

12

11

91,67%

technik architektury krajobrazu

20

15

10

66,67%

Razem

64

52

39

75,00%

Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu

Technikum Nr 1

rozszerzenie / profil

liczba osób, które ukończyły szkołę

liczba osób przystępujących do matury

liczba osób, które otrzymały świadectwo dojrzałości

% uczniów, którzy zdali

technik ekonomista

55

53

40

75,47%

technik handlowiec

16

8

6

75,00%

technik organizacji reklamy

28

27

12

44,44%

technik logistyk

14

13

12

92,31%

technik spedytor

9

8

4

50,00%

Razem

122

109

74

67,89%

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

rozszerzenie / profil

liczba osób, które ukończyły szkołę

liczba osób przystępujących do matury

liczba osób, które otrzymały świadectwo dojrzałości

% uczniów, którzy zdali

ogólny

26

13

1

7,69%

Razem

26

13

1

7,69%