środa, 3 marca 2021

imieniny: Maryny, Kunegundy, Pakosława

RSS

Oficjalnie w Rybniku nie ma hazardu

18.06.2015 09:02 | 0 komentarzy | acz

Kontynuujemy sprawę punktów z maszynami do gier na rybnickim osiedlu Nowiny.  W ubiegłym tygodniu opisywaliśmy interwencję rybnickiego radnego Łukasza Dwornika z Prawa i Sprawiedliwości, który zadał władzom miasta szereg pytań dot. salonów gier.

Oficjalnie w Rybniku nie ma hazardu
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

O co pytał radny? Między innymi o jego zdaniem podejrzane i tajemnicze punkty zlokalizowane na ulicy Dąbrówki i Orzepowickiej. Choć znalezienie przy tych ulicach salonów gier nie stanowi większego problemu, urzędnicy tłumaczą, że aby się im bliżej przyjrzeć, muszą znać ich dokładny adres. – W treści interpelacji nie sprecyzowano dokładnych adresów punktów działalności gospodarczej, których charakter pozostaje tajemniczy i wzbudza podejrzenia ze strony mieszkańców. Z tego względu nie można wskazać charakteru ich działalności – piszą do radnego władze miasta.

Miasto nie posiada informacji na temat punktów prowadzących salony gier. Obecnie na terenie Rybnika funkcjonuje 531 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w tym 301 sklepów oraz 230 lokali gastronomicznych ze sprzedażą napojów alkoholowych, na podstawie udzielonych zezwoleń. – Zgodnie z wykazem Ministerstwa Finansów, żaden lokal w Rybniku nie posiada koncesji na prowadzenie kasyna gry, ani zezwolenia na prowadzenie salonu gier na automatach. W związku z powyższym żadna z działalności gospodarczych prowadzonych na terenie miasta nie powinna być związana z szeroko rozumianym hazardem – czytamy w piśmie podpisanym przez prezydenta Piotra Kuczerę.

W swojej interpelacji radny Dwornik zapytał również, czy miasto monitoruje w jakikolwiek sposób liczbę osób uzależnionych od hazardu i alkoholu. – Miasto nie prowadzi statystyk dotyczących uzależnień. Z danych przedłożonych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybniku w sprawozdaniu za 2014 r. wynika, że do Komisji wpłynęło 325 wniosków o podjęcie działań w związku z nadużywaniem alkoholu. Miasto od wielu lat przystępuje do ogólnopolskich kampanii społecznych tj. Zachowaj Trzeźwy Umysł, Odpowiedzialny Kierowca, Narkotyki? To mnie nie kręci! oraz Reaguj na przemoc, w ramach których dokonuje zakupu materiałów profilaktyczno-edukacyjnych i przekazuje je m.in. do rybnickich placówek oświatowych, ośrodków szkolenia kierowców, punktów sprzedaży napojów alkoholowych i innych placówek statutowo zajmujących się przeciwdziałaniem uzależnieniom. Jednocześnie nadmieniam, że na terenie Miasta Rybnika pomoc w ww. zakresie oferuje jednostka organizacyjna Miasta - Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku, której działalność statutowa polega m.in. na udzielaniu konsultacji i wsparcia oraz prowadzeniu terapii dla osób uzależnionych od hazardu. Ponadto, NZOZ Ośrodek Leczenia Uzależnień, Opieki Psychiatrycznej i Pomocy Rodzinie „INTEGRUM” w Rybniku oferuje pomoc w zakresie uzależnień behawioralnych, w tym grupy wsparcia dla osób uzależnionych od hazardu – wyjaśnia prezydent Rybnika.

(acz)


Działają z policją

Miasto Rybnik stale współpracuje z Policją w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przy realizacji zadań publicznych i wspólnych przedsięwzięć. Jak zapewnia, dba o zapewnienie mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego. Z uwagi na zapotrzebowanie społeczne organizowania pieszych patroli policyjnych szczególnie w rejonie osiedli mieszkaniowych oraz głównych węzłów komunikacyjnych, Miasto zawarło z Komendą Miejską Policji w Rybniku porozumienie, którego celem jest podejmowanie działań mających na celu zapobieganie zdarzeniom naruszającym bezpieczeństwo i porządek publiczny, a w przypadku ich występowania podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do ich przywrócenia.

Ludzie:

Piotr Kuczera Rybnik

Piotr Kuczera Rybnik

Prezydent Rybnika