Niedziela, 9 maja 2021

imieniny: Grzegorza, Bożydara, Karoliny

RSS

Miasto ma pomysł na kopalnię Ignacy. Za grube miliony

06.05.2015 09:11 | 0 komentarzy | KP

Trwają prace na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Niewiadomiu. Otwarcie zmodernizowanego obiektu planowane jest na czerwiec. Po zakończeniu inwestycji na Ignacym powstanie park tematyczny o charakterze industrialnym, który będzie zarządzany przez Muzeum Miejskie w Rybniku.

Miasto ma pomysł na kopalnię Ignacy. Za grube miliony
Na terenie zabytkowej kopalni Ignacy praca wre od rana do wieczora
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Się dzieje

Aktualnie, w ramach projektu „Rozwój infrastruktury około turystycznej na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku” realizowana jest przebudowa i rozbudowa budynku maszynowni i stolarni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Projekt obejmuje również zagospodarowanie terenu. – Jestem zadowolony z postępów. Na miejscu pracują firmy budowlane. Wyremontowany jest już budynek, w którym znajduje się maszyna parowa. Jest nowa klatka schodowa, otynkowano hale, naprawiono dach. W tej chwili trwają tutaj prace konserwacyjne, takie jak piaskowanie czy napuszczanie płynem konserwacyjnym. Obok, w miejscu wyburzonego budynku, powstaje parking. Na jego terenie znajduje się już, przeniesiony z innego miejsca, pomnik upamiętniający 200 lat kopalni. Aktualnie rozpoczynają się prace przy drodze dojazdowej do obiektu – relacjonuje Alojzy Szwachuła, prezes Stowarzyszenia Zabytkowej Kopalni Ignacy. – Po zakończeniu realizacji inwestycji pomieszczenia zostaną wykorzystane do popularyzacji historii gospodarczej i organizacji imprez kulturalnych wykorzystujących istniejący potencjał – informuje Agnieszka Skupień, asystent prezydenta Rybnika. Budynek maszynowni i stolarni podzielony zostanie funkcjonalnie na 3 strefy: część o funkcji turystyczno-ekspozycyjnej obejmująca pomieszczenie maszyny wyciągowej, pomieszczenia na potrzeby imprez, a więc duże sale znajdujące się na parterze i piętrze budynku wraz z zapleczem gastronomicznym, a także część wspólna obejmująca pomieszczenia higieniczno-sanitarne, pomieszczenia socjalne, gospodarcze, techniczne, komunikację oraz pomieszczenie biura. Wartość całego projektu to prawie 3,2 miliona złotych. Ponad 1,2 miliona pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zaś reszta jest wkładem własnym miasta. 

Ambitne plany

Wszystko wskazuje na to, że aktualne prace są tylko początkiem działań zakrojonych na większą skalę. Rybnicki magistrat ma na przykład plany związane ze znajdującym się na terenie kopalni budynkiem sprężarkowni. – Planuje się przeprowadzenie rewitalizacji budynku z przeznaczeniem na cele społeczne. Rodzaje działalności określone zostaną po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb i problemów społeczności lokalnej w ramach prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Rybnika. Informacja ta będzie wytyczną do prowadzenia prac projektowych, dotyczących rewitalizacji budynku – wyjaśnia Agnieszka Skupień. W planach jest także przeniesienie na teren Zabytkowej Kopalni Ignacy siedziby Domu Kultury w Niewiadomiu. Jednocześnie zakłada się aktywizację działań placówki w celu wykorzystania potencjału obiektów, w tym poprzez organizację przedsięwzięć kulturalnych o znaczeniu regionalnym. – Dom Kultury rozwinie swoją działalność i stanie się miejscem, gdzie spotyka się kultura tradycyjna – śląska z kulturą wysoką, w unikalnej scenerii budynków poprzemysłowych na Szlaku Zabytków Techniki – tłumaczy asystent prezydenta Rybnika. Dodatkowo rozważa się stworzenie industrialnego placu zabaw jako dodatkowej atrakcji dla dzieci jako elementu zagospodarowania terenu. Magistrat szacuje, że na powyższe cele trzeba będzie wygospodarować środki w wysokości około 12,9 miliona złotych. Istnieje szansa, że sporą część funduszy będzie można pozyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

(kp)