Czwartek, 20 września 2018

imieniny: Eustachego, Filipiny, Faustyny

RSS

Wiosenna akcja szczepienia lisów wolno żyjących

24.04.2015 15:35 | 0 komentarzy | eos

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że od 24 kwietnia do 3 maja br. na terenie całego województwa śląskiego prowadzona jest akcja wykładania szczepionki przeciwko wściekliźnie dla lisów.

Wiosenna akcja szczepienia lisów wolno żyjących
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Akcja będzie prowadzona przy użyciu samolotów startujących z lotniska Katowice-Muchowiec. Szczepionka zostanie wyłożona z wysokości około 200 m, na obszarze ponad 10 tys. km2 powierzchni zielonych. W związku z wystąpieniem wścieklizny u lisa wolno żyjącego w listopadzie 2011 r. oraz u psa we wrześniu 2012 r., nastąpi zwiększenie wyłożenia na obszarze wokół miejscowości Pradła do 25 dawek szczepionki na 1 km2. Na pozostałym terenie woj. śląskiego zakłada się wyłożenie 20 dawek szczepionki na 1 km2. W sumie na terenie całego województwa śląskiego zostanie wyłożonych 213 460 dawek szczepionki.

Szczepionki zostaną wyłożone nie tylko w lasach, ale i na pozostałych terenach zielonych np. na polach, łąkach, w ogródkach działkowych. W Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie (WPKiW) oraz obszarze przygranicznym z woj. małopolskim w okolicy miejscowości Klucze, gdzie w 2013 r. wystąpiła wścieklizna, zostanie wyłożonych ręcznie ok. 350 dawek szczepionki.

Szczepionka zatopiona jest w przynęcie w postaci małych brunatnych kostek o zapachu mocno zepsutej ryby. Zapach przynęty lisy wyczuwają z odległości ok. 800 m. Podczas próby konsumpcji przynęty przez lisa, dochodzi do uszkodzenia zatopionej w niej kapsułki ze szczepionką i pobrania szczepionki przez zwierzę.

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do mieszkańców województwa o nie podnoszenie szczepionek z ziemi. Znalezioną przynętę należy pozostawić w danym miejscu, tak żeby lis mógł ją znaleźć i zjeść. Należy pamiętać o tym, że „zapach ludzki” pozostawiony na przynęcie sprawia, że lisy wyczuwając zapach człowieka nie zjedzą już takiej kostki.

Jednocześnie przypominamy, że przez dwa tygodnie po przeprowadzeniu akcji nie wolno wyprowadzać zwierząt domowych na tereny niezabudowane.

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach informuje również, że sama przynęta nie jest niebezpieczna dla człowieka. Natomiast w przypadku kontaktu człowieka z płynną zawartością kapsułki, która znajduje się we wnętrzu przynęty, należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższym lekarzem medycyny lub właściwą terytorialnie placówką służby zdrowia. Dodatkowo, należy również bezzwłocznie umyć bieżącą wodą z mydłem ręce oraz inne części ciała, które zetknęły się ze szczepionką.

Wprowadzenie akcji doustnego szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie sprawdziło się jako najskuteczniejsza metoda zwalczania wścieklizny w Europie.

Akcja wykładania szczepionek w województwie śląskim odbywa się od 1995 roku, dwa razy do roku, wiosną i w jesienią.

Akcje szczepienia lisów wolno żyjących finansowane są z rezerwy budżetu państwa oraz współfinansowane przez Unię Europejską.

W wyniku prowadzonej do tej pory akcji szczepienia lisów wolno żyjących w województwie śląskim obserwuje się poważny spadek wystąpień wścieklizny wśród zwierząt i tak: w 2003 r. na terenie całego województwa zanotowano jeden przypadek wścieklizny u zwierząt dzikich; w 2004 r. zanotowano 2 przypadki wścieklizny u zwierząt; w 2005 r. nie odnotowano wścieklizny; w 2006 roku stwierdzono 1 przypadek wścieklizny u nietoperza, w latach 2007-2010 nie stwierdzono przypadków wścieklizny; w 2011 r. zanotowano 1 przypadek wścieklizny u lisa wolno żyjącego; w 2012 r. zanotowano 1 przypadek wścieklizny u psa, a w latach w 2013-2014 nie stwierdzono przypadków wścieklizny.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 32-428 86 11