Piątek, 5 marca 2021

imieniny: Adriana, Fryderyka, Oliwii

RSS

Szykujcie faktury - rusza kontrola wywozu szamba

24.03.2015 07:59 | 0 komentarzy | woj

Wójt Anna Iskała podała do publicznej wiadomości, że zamierza zwiększyć częstotliwość kontroli dotyczących sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych z prywatnych posesji. Jako powód tego podała liczne zgłoszenia i skargi mieszkańców, którzy wskazują niewłaściwą gospodarkę ściekami prowadzoną przez niektórych właścicieli prywatnych posesji.

Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Kontrola ta (tak, jak dotychczas) odbywać się będzie poprzez wzywanie właścicieli nieruchomości do okazania dowodów płatności za usługi opróżniania zbiornika bezodpływowego. Kontrolą będzie objęty cały rok 2014. Dokumenty należy będzie okazać w Urzędzie Gminy, nie odbywa się ona w terenie. – Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców, informuję, że wszelkie przypadki odwiedzania posesji (w celu kontroli gospodarki nieczystościami ciekłymi) przez osoby podające się za kontrolerów z urzędu, proszę zgłaszać na Policję lub w Urzędzie Gminy – przestrzega pani wójt.

Przypomnijmy, że gmina Nędza została przed kilkoma laty skontrolowana właśnie pod kątem gospodarki nieczystościami ciekłymi, przez Najwyższą Izbę Kontroli. W trakcie inspekcji wykazano, że nie wiadomo gdzie trafia większość ścieków. Zagrożono za to karą dla gminy. Wówczas wójt Iskała podjęła mało popularny krok i wszczęła kontrole, o których mowa wyżej. Problem z wylewaniem ścieków do przysłowiowego rowu dotyczy większości nieskanalizowanych miejscowości i gmin. Tam gdzie nie było jeszcze NIK-u trudno o konsekwentną walkę z tym procederem.

(woj)

Ludzie:

Anna Iskała

Anna Iskała

Wójt gminy Nędza.