Piątek, 3 lipca 2020

imieniny: Anatola, Jacka, Ottona

RSS

Komisja kuriozalnych argumentów. Labus odpowiada Widerze i Wierzbickiemu

13.03.2015 08:49 | 0 komentarzy | web

Oświadczenie Marka Labusa w związku z oficjalnym stanowiskiem dwojga członków komisji rewizyjnej opublikowanym na portalu nowiny.pl i omówionym w Nowinach Raciborskich.

Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

W dniu 17 grudnia 2014 r. została złożona skarga na działalność zarządu powiatu ubiegłej kadencji związana z trybem i sposobem przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Szpitala w Raciborzu za rok 2013. Skarga zawierała 5 punktów i dotyczyła:

– złamania ustalonych uchwałą Zarządu Powiatu zasad przyznawania nagrody (przede wszystkim terminowego regulowania przez szpital zobowiązań publiczno– prawnych),

– celowych zmian zasad, tak aby nagrodę można było przyznać po upływie pierwotnego terminu na jej przyznanie,

– przyznania nagrody bez zbadania skutków jej wypłacenia na finanse szpitala ( i to w sytuacji kiedy te finanse, wg Starosty, nie pozwalały na dawanie pracownikom żadnych dodatkowych gratyfikacji),

– przyznania nagrody rocznej w sytuacji, kiedy dyrektor nie oddał niesłusznie (wg Starosty ) pobranych nagród jubileuszowych, co zmusiło szpital do procesu sądowego z Dyrektorem w tej sprawie,

– powstania (dzięki opisanemu trybowi przyznania nagrody rocznej) szkody w szpitalu w wysokości ok. 40 tysięcy złotych poprzez wypłatę nagrody, która została przyznana wbrew ustalonym zasadom.

Skarga dotyczyła więc braku rzetelności zarządu, braku gospodarności oraz niecelowości przyznania nagrody w świetle uchwalonych zasad. Jak widać w żadnym punkcie skargi nie było wzmianki o naruszeniu ustawy kominowej.

Zgodnie z zapisami statutu Powiatu Raciborskiego Komisja rewizyjna kontroluje działalność zarządu i powiatowych jednostek organizacyjnych biorąc pod uwagę kryteria zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności. Zdaję sobie sprawę z tego, że badanie skargi przez Komisję Rewizyjną różni się od czynności kontroli nad Zarządem Powiatu, jednak żaden przepis nie ogranicza Komisji w zastosowaniu również powyższych kryteriów przy badaniu skargi.

Zaprezentowane na portalu Nowiny.pl i w Nowinach Raciborskich stanowisko w sprawie mojej skargi przez Panią Widerę oraz Pana Wierzbickiego jest o tyle dziwne, że zostało przedstawione w zasadzie w sprzeczności z ustalonymi wspólnie uzgodnieniami całej Komisji Rewizyjnej, która podejmuje swoje decyzje poprzez podejmowanie uchwał.

Wola rozpatrywania mojej skargi pod kątem naruszenia przez Zarząd Powiatu ustawy kominowej (kiedy skarga dotyczyła zupełnie czegoś innego) musi wywołać wrażenie, że działania części członków Komisji mają na celu przede wszystkim obronę Zarządu Powiatu. Można oczywiście pójść dalej i uznać skargę za bezzasadną bo Zarząd Powiatu swoją kontrowersyjną decyzją nie naruszył Konstytucji lub dowolnie wybranej dyrektywy UE.

Dziwi również fakt przykładania małej wagi do dokumentowania działań Zarządu Powiatu i bezkrytyczne domniemanie, że organ ten podejmując decyzje zawsze przestrzega zasad, nawet wbrew temu czego dowodzą dokumenty w sprawie.

Zupełnie nie rozumiem również dlaczego wg Pani Widery najważniejszym zarzutem rozstrzygającym o zasadności skargi ma być jej punkt 5. Gdyby tak miało być, to zarzut ewentualnej szkody Szpitala byłby umieszczony w punkcie pierwszym skargi.

Kuriozalne jest również argumentowanie bezzasadności skargi faktem, że uchwała Zarządu Powiatu jest skuteczna (kiedy o wadliwości uchwały nie decyduje komisja rewizyjna ani rada powiatu).

Już samo ujawnienie stanowiska dwóch członków Komisji Rewizyjnej bez uzgodnień z cała komisją musi rodzić uzasadnione podejrzenie o brak bezstronności. Wrażenie to potęguje dodatkowo treść tego oświadczenia.

Może warto przypomnieć, że oprócz zapisów ustawy kominowej istnieją również zasady i normy współżycia społecznego, poczucie sprawiedliwości, troska o mienie powiatu i wreszcie zwyczajna przyzwoitość. Jak mocno trzeba mieć oczy szeroko zamknięte, żeby tego nie zauważać?

Marek Labus

Tytuł listu pochodzi od redakcji


Czytaj również:

Ludzie:

Adam Hajduk

Adam Hajduk

inspektor ds. inwestycji w gminie Rudnik, były Starosta Raciborski

Artur Wierzbicki

Artur Wierzbicki

Radny Powiatu Raciborskiego.

Ewa Widera

Ewa Widera

Radna Powiatu Raciborskiego