Sobota, 25 stycznia 2020

imieniny: Tatiany, Miłosza, Pawła

RSS

Kultura

FOTON - oaza dla wrażliwych

09.03.2015 11:03 | 0 komentarzy | (q)

Słowami znanego fotografika Dona McCullin można stwierdzić, że: Fotografia nie jest związana z patrzeniem lecz z czuciem. Jeżeli nie czujesz nic w tym, na co patrzysz, nigdy nie uda ci się sprawić, aby ludzie patrząc na twoje zdjęcia cokolwiek odczuwali. Pogłębiając powyższą myśl, odkrywamy istotę działalności Studenckiego Koła Naukowego Fotografii Artystycznej FOTON, tworzącego od dziesięciu lat środowisko przyjazne dla osób wrażliwych.

FOTON - oaza dla wrażliwych
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Wiosną 2005 roku, grupa młodych ludzi poszukujących klimatu dla wyzwolenia swojego twórczego potencjału postanowiła się zorganizować i po jednym semestrze fotografii w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu sprawdzić na ile ich wiedza i skromne doświadczenie, a przede wszystkim naturalna wrażliwość w postaci wystawy fotograficznej zostanie odebrana publicznie. "Zatrzymali w kadrze" najlepsze na tym etapie motywy, przygotowali lekcję otwartą na temat fotografii klasycznej, tj. sprzętu potrzebnego do realizacji zdjęć, zasady jego działania oraz sposobu tworzenia powiększeń w procesie srebrowym i zrealizowali swój pomysł. Miejscem w którym dokonali dzieła była raciborska Galeria GAWRA z siedzibą w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Ryszarda Kincla przy ul. Kasprowicza. Jak się okazało po latach, dzięki przychylności pani Małgorzaty Szczygielskiej - zarządzającej biblioteką - wracali tu jeszcze kilka razy, prezentując coraz ambitniejsze projekty [np. FORMA I, FORMA II] i wyższą świadomość medium, jakim się posługują do dziś. W grudniu [16.12.2005] na mocy opracowanego przez grupę inicjatywną statutu i zatwierdzonego formalnie przez uczelnianego prawnika, stali się Studenckim Kołem Naukowym Fotografii Artystycznej, przyjmując imię - FOTON. Pierwszą przewodniczącą Koła została Anna Burek, dziś absolwentka PWSZ w Raciborzu i ASP we Wrocławiu, właścicielka firmy fotograficznej AB STUDIO w Rybniku, współpracująca aktywnie z raciborską uczelnią za pośrednictwem Wydawnictwa INFOPAKT - wydawcy miesięcznika raciborskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej EUNOMIA.

W piątkowy wieczór 6 marca 2015 roku w Galerii GAWRA grupa inicjatywna Koła [Anna Burek Rybnik, Joanna Klimczak Bytom, Stefan Krybus Racibórz, Marek Plewczyński Racibórz, Adam Rokosz Wiedeń] Koła postanowiła spotkać się znowu, tym razem w celu zainaugurowania bogatego programu obchodów jubileuszowych. Jako, że fotografia ma zdolność przenoszenia się w czasie, postanowiono powtórzyć program pierwszej lekcji otwartej, odpowiednio ją merytorycznie i metodycznie aktualizując. Historyczne dokumenty w postaci archiwalnego sprzętu fotograficznego świetnie dopełniły jubileuszową wystawę fotografii, tym razem wielkoformatowej o tym samym tytule "Zatrzymane w kadrze" - autorstwa aktualnych studentów PWSZ na kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, absolwentów PWSZ z lat 2005 - 2014 oraz co jest nowością - uczniów raciborskiego Liceum Plastycznego ZSO Nr 1. Wzorem pierwszej lekcji otwartej, ci sami prowadzący spotkanie: Joanna Klimczak - dziś doktorantka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Stefan Krybus dziś - zarządzający działem fotograficznym w firmie, wygłosili wykład: "Od fotografii analogowej do fotografii cyfrowej", ilustrując wypowiedź bogatym materiałem foto-graficznym w formie prezentacji multimedialnej oraz klasycznego pokazu sprzętu [camera obscura, powiększalnik walizkowy, aparat cyfrowy].

Z każdym rokiem liczba zainteresowanych fotografią, filmem i nowymi mediami poszerza się. FOTON - w tym zakresie, preferując formułę otwartości doskonale wpisuje się w płaszczyznę odkrywania talentów, oferując jednocześnie szczególny klimat, sprzyjający rozwojowi wyobraźni i kreatywności. Nie zabija wrażliwości, ale ją chroni, pozwalając się wypowiadać na forum w atmosferze wzajemnego zaufania i szacunku. Podczas comiesięcznych spotkań "Rozmowy o fotografii", stwarza warunki do tego, aby w wirtualnym świecie pozostać człowiekiem.

Jeżeli 10 lat ciągłego wzrostu tempa coraz bardziej skomplikowanego życia nie zmieniło nic w relacjach pomiędzy członkami FOTON-u, wręcz przeciwnie - zacieśniło więzi, to warto kontynuować to dzieło. Jeżeli na jeden sygnał raz wpisani na listę zjawiają się w Galerii GAWRA lub łączą w tym czasie za pośrednictwem Internetu - mieszkając za granicą - pozostawiając swoje codzienne obowiązki, to znaczy, że misja ta ma sens i wytrzymała próbę czasu. Dziękuję Wam wszystkim i pozdrawiam, zapraszając do dalszej współpracy i wspólnego odkrywania.

dr Gabriela Habrom-Rokosz - założycielka i opiekun naukowy SKNFA FOTON