Czwartek, 21 stycznia 2021

imieniny: Agnieszki, Jarosławy, Epifaniego

RSS

Epidemia koronawirusa:

Dawid Wacławczyk: czy my jesteśmy Państwu do czegoś potrzebni?

07.03.2015 16:00 | 0 komentarzy | żet

Przedstawiciele gmin postrzegają powiatową komisję rozwoju gospodarczego i promocji jako spinacza, który będzie dociskał duże, międzygminne projekty.

Dawid Wacławczyk: czy my jesteśmy Państwu do czegoś potrzebni?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Z tytułowym pytaniem zwrócił się do przedstawicieli gmin powiatu raciborskiego Dawid Wacławczyk – radny powiatowej komisji rozwoju gospodarczego, promocji i współpracy z zagranicą. Zwieńczyło ono trwające nieco ponad półtorej godziny spotkanie, podczas którego przedstawiciele gmin próbowali odpowiedzieć na inne, zadane przez radnego Łukasza Kocura pytanie: Jak możemy pomóc?

Gminy mają głos

Odpowiedział na nie, choć nie wprost, Mirosław Lenk. Prezydent Raciborza zreferował działania podejmowane w kierunku polepszenia kondycji gospodarczej rządzonego przez siebie miasta – te już podejmowane i te planowane. Jako że gminy rywalizują ze sobą – o inwestorów, o mieszkańców, o miejsca pracy itd. – to pole do współpracy pozostaje niewielkie – ot, wspólne lobbowanie na rzecz poprawienia dostępności do autostrad A1 i A4 czy lepszych połączeń kolejowych.

Wiceburmistrz Kuźni Raciborskiej Gabriela Tomik wypowiedziała się w podobny sposób, oferując ze swojej strony dostęp do najświeższych informacji dotyczących modernizacji odrzańskiej drogi wodnej na odcinku Ostrawa – Kędzierzyn-Koźle. O planowanej polityce gospodarczej w swoich gminach opowiedzieli również przedstawiciele Kornowaca, Krzanowic i Krzyżanowic (skrótowe informacje w ramce obok).

Niewypowiedziane słowa

Wymienione przez prezydenta Mirosława Lenka kierunki ewentualnej współpracy gmin, której koordynatorem mógłby być powiat raciborski, zostały przeze mnie odebrane jako wypowiedziane bardziej z grzeczności niż przekonania, bo przecież naturalnym plenum do zadzierzgania tego typu inicjatyw wydaje się konwent włodarzy naszych gmin, gdzie decydenci w bezpośredniej dyskusji mogą dojść do porozumienia – sprawniej, bo bez pośredników.

Dlatego też na rzeczy jest pytanie radnego Dawida Wacławczyka „czy my jesteśmy Państwu do czegoś potrzebni”? Bo choć nikt nie powiedział tego głośno, jasnym jest, że do tej pory gminy de facto obywały się bez powiatowej komisji rozwoju gospodarczego i promocji. Lenk zaznaczył, że wiedza na temat potencjału i możliwości, np. inwestycyjnych, sąsiednich gmin byłaby cenna – aby możliwym było, np. w przypadku braku odpowiedniego terenu inwestycyjnego na terenie gminy, odesłanie inwestora do gminy sąsiedniej – na takiej współpracy mogłyby korzystać wszystkie gminy. Znamienne, że temat ten zostanie poruszony... na najbliższym konwencie włodarzy gmin powiatu raciborskiego.

Kibicować czy torpedować?

Powiatowa komisja rozwoju gospodarczego i promocji poprzedniej kadencji – pomimo rzutkości, pomysłowości i wizjonerstwa jej przewodniczącego Leonarda Malcharczyka – nie mogła poszczycić się szczególnymi osiągnięciami. Najlepszym tego przykładem była niekończąca się dyskusja na temat „koszyka raciborskiego”, który to pomysł – trochę z przekonania a trochę po złości – krytykował ówczesny starosta Adam Hajduk.

Tegoroczny ramowy plan pracy komisji nie zwiastuje rewolucyjnego podejścia do jej funkcjonowania – od chęci i determinacji radnych zależeć będzie, czy jedynym efektem ich pracy będą artykuły w prasie o jałowych dyskusjach wokół pomysłów na zorganizowanie tego i owego. Mieszkańcom powiatu raciborskiego życzę, aby w kolejnych artykułach dotyczących tej komisji mogli przeczytać o namacalnych efektach jej pracy – oczywiście, że nie za miesiąc i dwa, ale być może już za pół roku czy rok. W przeciwnym razie na miejscu będzie postawienie pytania o sensowność powoływania tego organu rady powiatu raciborskiego – istnienie opłacanego z kieszeni podatnika klubu dyskusyjnego nie ma sensu.

Wojtek Żołneczko


Gospodarka w gminach powiatu raciborskiego

Racibórz – prezydent Mirosław Lenk

w trakcie:

• dozbrajanie działek w strefie ekonomicznej na Ostrogu (chęć dalszej rozbudowy sygnalizują lokalni inwestorzy – Koltech, Ramex)

• przygotowanie terenów inwestycyjnych dla małego biznesu (20 działek po 10 – 20 arów każda przy ul. Bartka Lasoty)

• ulgi w podatku od nieruchomości dla inwestorów tworzących nowe powierzchnie produkcyjne planowane:

• stworzenie platformy elektronicznej dla przedsiębiorców i instytucji

• utworzenie referatu obsługi inwestora

• powołanie konsultacyjnej rady gospodarczej

Kuźnia Raciborska – zastępca burmistrza Gabriela Tomik

planowane:

• tańsze media dzięki zrzeszeniu przedsiębiorców i instytucji gminnych celem grupowych zakupów

• połączenie działań o charakterze przeciwpowodziowym z tworzeniem zaplecza turystycznego, docelowo przekształcenie dużej części gminy w zaplecze turystyczne Rybnika

• współpraca z kopalnią piasku Kotlarnia i powiatem w celu remontu drogi powiatowej (ul. Topolowa)

• otwarcie dwóch przystani turystycznych – otwarcie się na Odrę (również w kontekście żeglowności rzeki)

Kornowac – sekretarz rady gminy Radosław Łuszcz

planowane:

• poprawa warunków bytowych w Kobyli i sprowadzenie do wsi drobnej przedsiębiorczości

• nadzieja na zainteresowanie inwestorów terenami przyległymi do drogi Racibórz – Pszczyna

Krzanowice – zastępca burmistrza Jarosław Gałkowski

planowane:

• wykorzystanie potencjału przygranicznego położenia gminy

• wynajmowanie hali sportowej klubom sportowym

• rozbudowa rozlewni wód w Borucinie (inicjatywa prywatna)

Krzyżanowice – zastępca wójta Grzegorz Swoboda

prowadzone:

• Start–up cz. II – młodzież zdobywa wiedzę z zakresu przedsiębiorczości

planowane:

• większa promocja gminy w mediach

• pozyskiwanie inwestorów – przeszkodą 10-letni podatek za odrolnienie ziemi, który musi płacić ewentualny inwestor

Ludzie:

Adam Hajduk

Adam Hajduk

inspektor ds. inwestycji w gminie Rudnik, były Starosta Raciborski

Dawid Wacławczyk

Dawid Wacławczyk

Wiceprezydent Raciborza

Leonard Malcharczyk

Leonard Malcharczyk

Radny Powiatu Raciborskiego.

Mirosław Lenk

Mirosław Lenk

Radny Miasta Racibórz, były prezydent.

Łukasz Kocur

Łukasz Kocur

Radny Powiatu Raciborskiego.