Czwartek, 13 maja 2021

imieniny: Serwacego, Ofelii, Roberty

RSS

Znajdziesz 100 złotych - zanieś staroście. Nowa ustawa o rzeczach znalezionych

24.02.2015 08:11 | 0 komentarzy | ż

Na staroście spoczywa obowiązek przyjmowania i przechowywania rzeczy znalezionych o wartości co najmniej 100 zł - wynika z przyjętej przez sejm ustawy.

Znajdziesz 100 złotych - zanieś staroście. Nowa ustawa o rzeczach znalezionych
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Ustawa o rzeczach znalezionych określa obowiązki i prawa znalazcy oraz przechowującego, zasady i sposób przyjmowania i przechowywania rzeczy znalezionych, sposób poszukiwania osób uprawnionych do ich odbioru. Akt reguluje także zasady przechowywania pieniędzy, papierów wartościowych i kosztowności oraz postępowania z przedmiotami o wartości historycznej, naukowej i artystycznej - dobrami kultury.

Obowiązkowe ogłoszenia

Nowe regulacje przewidują m.in., że na staroście spoczywa obowiązek przyjmowania i przechowywania rzeczy znalezionych. 100 zł to minimalna wartość rzeczy znalezionej, pieniędzy lub papierów wartościowych, która musi być oddana, a informację o jej znalezieniu starosta musi podać do publicznej wiadomości.

Jeżeli wartość rzeczy przekroczy 100 zł, a nie będzie możliwości doręczenia wezwania do odbioru osobie uprawnionej, starosta wywiesi wezwanie w starostwie oraz zamieści ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej. Jeśli wartość przekroczy 5 tys. zł, będzie miał ponadto obowiązek opublikować ogłoszenie w dzienniku lokalnym lub ogólnopolskim.

Wyjątki

Wyjątkiem ma być sytuacja, gdy rzecz zostałaby znaleziona w budynku publicznym lub środkach komunikacji np. autobusie. W takim przypadku znalazca powinien oddać zgubę zarządcy budynku lub przewoźnikowi.

Rzecz, której posiadanie wymaga pozwolenia (m.in. amunicja, broń, materiały wybuchowe), należy niezwłocznie oddać Policji.

Co ze znaleźnym?

Ustawa ponadto przewiduje, że jeśli rzecz nie zostanie odebrana w ciągu roku od doręczenia wezwania bądź - w przypadku braku możliwości wezwania - w ciągu dwóch lat od znalezienia, stanie się własnością znalazcy.

Ustawa utrzymuje też zasadę zawartą w Kodeksie cywilnym, zgodnie z którą znalazca może żądać znaleźnego w wysokości 1/10 wartości rzeczy. Warunkiem będzie zgłoszenie roszczenia najpóźniej w chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru.

Rejestr dóbr kultury

W ustawie przewidziano także utworzenie - prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - krajowego rejestru utraconych dóbr kultury. Obejmie on wszystkie zabytki skradzione lub nielegalnie wywiezione za granicę. Od daty wpisu zabytku w rejestrze nie będzie można nabyć jego własności. W dalszej kolejności ustawa będzie przekazana prezydentowi do podpisu.

Serwis Samorządowy PAP