środa, 11 grudnia 2019

imieniny: Damazego, Waldemara, Artura

RSS

11.02.2015 11:32 | 2 komentarze | tora, mak, abs, art

Miasta i gminy powiatu wodzisławskiego przedstawiły statystykę za rok 2014 dotyczącą m.in. ilości urodzeń, zgonów czy rozwodów.

Kto na demograficznym plusie, a kto na minusie?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

WODZISŁAW W 2014 roku w Wodzisławiu ubyło mieszkańców w porówaniu z 2013 rokiem - z 48476 do 48044 osób. Nie ma powodów do optymizmu, jeśli chodzi o liczbę urodzeń. W 2014 r. zarejestrowano ich 758, podczas gdy rok wcześniej urodzeń było 785. Zmniejszyła się za to liczba zgonów. W 2014 r. w Wodzisławiu zanotowano ich 740, podczas gdy w 2013 r. 785. A co z małżeństwami i rozwodami? W 2014 r. zarejestrowano 358 małżeństw, 143 rozwodów i 16 separacji. Natomiast w 2013 r. było 360 małżeństwa 168 rozwodów i 12 separacji.

GORZYCE W porównaniu z rokiem wcześniejszym dane nastrajają optymistycznie. Przede wszystkim urodziło się znacznie więcej dzieci – 220 w porównaniu z 175 w roku 2013. Po raz pierwszy od lat gmina ma też dodatni przyrost naturalny. Zmarło bowiem 214 osób, czyli o 31 mniej niż rok wcześniej. Nic nie zmienia się od lat w sprawie liczby mieszkańców. Ta nieznacznie, ale systematycznie  rośnie, przede wszystkim za sprawą przybyszy z zewnątrz. Wyjątkiem był rok 2013, kiedy liczba mieszkańców spadła, co jednak było związane głównie z wprowadzeniem opłat za śmieci. Na koniec 2014 roku liczba mieszkańców gminy wynosiła 20427. To o 109 mieszkańców więcej niż przed rokiem i  29 więcej niż dwa lata wcześniej. -  Ludzie w naszej gminie chcą się osiedlać, co widać po rozwijającym się budownictwie mieszkaniowym. Gmina jest dobrze postrzegana jako miejsce do zamieszkania. Ma dobrą infrastrukturę, istnieje rozwinięta sieć oświatowa. To zachęca ludzi z zewnątrz do osiedlania się u nas – mówi Wioletta Langrzyk z Urzędu Gminy w Gorzycach.

Warto również odnotować nieznaczny wzrost ilości zawartych małżeństw, których było 177 w porównaniu z 171 w roku poprzednim. Ponadto spadła ilość rozwodów, których było 28, czyli aż o 16 mniej niż przed rokiem. - Generalnie miniony rok był korzystniejszy niż 2013, który był nie tylko u nas rokiem spadku. Trudno powiedzieć dlaczego tak było. Może to, że urodziło się więcej dzieci jest efektem wprowadzenia ogólnopolskiej karty dużej rodziny, a także naszej gminnej karty „Rodzina 3 plus” – podsumowuje Langrzyk.

LUBOMIA Podobną tendencję zaobserwowano w Lubomi. Tu też w 2014 roku urodziło się znacznie więcej dzieci niż rok wcześniej. W 2013 zanotowano 74 urodzenia, zaś rok później było ich już 92. Spadła  liczba zgonów z 98 w roku 2013 do 73 w roku minionym. Tym samym wyraźnie ujemny przyrost naturalny w roku 2013 (-24) przeobraził się w dodatni w roku 2014 (+19). Mimo to liczba mieszkańców Lubomi wzrosła w stosunku do 2013 roku raptem o 7 osób. W 2013 gminę zamieszkiwało 7880 osób, a w 2014 było to 7887 osób. Spadkowy trend dotknął ilości zawartych związków małżeńskich. O ile w 2013 roku zawarto ich w gminie 94, to w roku minionym było to 81 małżeństw. Spadła za to liczba rozwodów – z 15 do 10.

RYDUŁTOWY Powody do optymizmu, jeśli chodzi o dane demograficzne, mają też Rydułtowy. Na pierwszy rzut liczba urodzeń. W 2014 r. rydułtowski Urząd Stanu Cywilnego zarejestrował 1359 aktów urodzenia. To o 31 więcej niż rok wcześniej.  Zmarło też mniej osób – 437 w porównaniu z 471 zgonami w 2013 r.

Zwiększyła się liczba małżeństw, ale też i rozwodów.  W 2014 r. w rydułtowskim USC zarejestrowano 160 aktów małżeństwa i 36 rozwodów, a w 2013 r. 146 aktów małżeństwa i 29 rozwodów

Najczęściej wybierane imiona dla dzieci w 2014 r. to: Julia, Emilia, Maja, Lena, Zofia, Zuzanna, Jakub, Bartosz, Mateusz, Filip, Wojciech.

PSZÓW Urząd Stanu Cywilnego w Pszowie zarejestrował w 2014 r. łącznie 5 aktów urodzenia. Były to umiejscowienia, czyli akty urodzeń obywatela poza granicami Polski. Rok wcześniej umiejscowień było 12. Jeśli chodzi o akty zgonu, w 2014 r. ich liczba zmniejszyła się. Zanotowano ich 52. W 2013 r. zmarło 74 mieszkańców. Mieszkańcy Pszowa chętniej wstępowali w związki małżeńskie.  W minionym roku było to 99 par, a w 2013 r. o 7 par mniej. Częściej dochodzi jednak do rozwodów: w 2014 – 17 rozwodów, w 2013  - 14 rozwodów.

RADLIN Powody do zadowolenie ma także Radlin. Jeśli chodzi o 2014 r. to liczba urodzeń wynosiła 168, a liczba zgonów 187.  W 2013 r. urodziło się 165 dzieci, natomiast zmarło 198 osób. W 2014 r. było 12 rozwodów i 98 ślubów, natomiast  rok wcześniej 14 rozwodów i 85 ślubów.

GODÓW W gminie Godów, porównując liczbę mieszkańców w 2014 r. i 2013 r. widać niewielki wzrost. W ubiegłym roku gmina zanotowała 13 tys. 330 mieszkańców, ( z czego 6.813 to kobiety a 6.517 mężczyźni) zaś rok wcześniej było to 13 tys. 313 osób.  Niestety w 2014 r. urodziło się znacznie mniej obywateli niż jeszcze przed rokiem: 127, w 2013 r. urodzeń było 152. Zmarło też więcej osób: w 2014 r. -116, rok wcześniej 91. Najliczniejszą wsią są Gołkowice z 3 tys. 852 osobami, najmniej ludne jest Podbucze liczące 204 mieszkańców.

Jeśli chodzi o statystykę małżeństw, to w ubiegłym roku zawarto ich 68, w tym 56 małżeństw konkordatowych, 8 cywilnych i 4 zawarte przez mieszkańców gminy poza granicami kraju (m.in. ślub Polki z Niemcem). Rozwodów w 2014 r. było 21, separacje 4.

Najpopularniejsze imiona to m.in. Wojciech, Bartosz, Jakub i Mikołaj, zaś dla dziewczynek: Oliwia, Hanna, Martyna, Alicja. Wśród nietypowych imion pojawiła się np. Maura.

MSZANA W gminie Mszana najpopularniejszymi imionami   były: Szymon, Wojciech i Zuzanna. Ale znalazły się też i takie jak: Jagna, Marcelina, czy Julianna, a wśród chłopców: Cyryl, Ksawery, Ludwik.

Analizując liczbę mieszkańców z dwóch ostatnich lat widać dość duży wzrost. W 2013 r. gmina Mszana liczyła - 7 tys.382 osoby, w 2014 r. - 7 tys. 415. Wynika to m.in. z tego, że więcej mieszkańców się rodzi niż umiera. W 2013 r. urodzeń było 95, zgonów - 72, a w ubiegłym roku urodziło się 107 dzieci, zgonów było 52. Odnotowano natomiast mniej ślubów niż przed rokiem, w 2014 r. - 39, (w tym 4 cywilne) w 2013 r. - 41 (3 cywilne). Natomiast ciekawostką jest liczba rozwodów, których w 2013 r. było aż 20, w 2014 r. - 8.

MARKLOWICE W 2014 r. w Marklowicach było 40 zgonów i 22 urodzenia, a w 2013 r. 52 zgony i 18 narodzin. Jeżeli chodzi o małżeństwa, to zanotowano 6 par, w których oboje byli z Marklowic oraz 16 par, gdzie jedna osoba z Marklowic, a druga spoza. Par, które brały ślub konkordatowy w kościele w Marklowicach było 20. Natomiast w 2013 r. ślub wzięło 5 par, w których oboje byli z Marklowic, 21 par, gdzie jedna osoba z Marklowic, a druga spoza. Na ślub konkordatowy w kościele w Marklowicach zdecydowało się 26 par.

(mak), (art), (abs), (tora)