Piątek, 24 maja 2019

imieniny: Joanny, Marii, Zuzanny

RSS

SYTUACJA HYDROLOGICZNA:

2014 – rokiem aktywności seniorów

15.01.2015 09:28 | 0 komentarzy | eos

Powstanie uniwersytetu seniorów w Nędzy, setne urodziny Eugeni Grochowskiej, karta "Senior60+", reprezentacja w samorządzie...

2014 – rokiem aktywności seniorów
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Karta Senior 60+

Raciborscy emeryci i renciści mają swoją Kartę „Senior 60+”. Program, w ramach którego oferowana jest karta, ułatwia dostęp do kultury, sportu oraz różnych innych dziedzin związanych z gastronomią, handlem i usługami. Najstarsi mieszkańcy mogą korzystać z ulg i zniżek podczas organizowanych przez miasto imprez kulturalnych i rekreacyjnych. W sukurs miastu przyszły również niektóre placówki handlowo-usługowe, które przygotowały dla posiadaczy Kart „Senior 60+” atrakcyjną ofertę.

Program Senior 60+ ma na celu uatrakcyjnić czas osobom starszym, ale także aktywizować i popularyzować wśród tej społeczności obszary związane z kulturą, sportem i rekreacją w mieście.

Raciborska stulatka

Setne urodziny obchodziła w 2014 roku Eugenia Grochowska. Do Raciborza przyjechała w ramach repatriacji z Czortkowa na Ukrainie. – Jurek, gdzie ty mnie przywiozłeś? – przerażona zapytała męża, gdy w 1945 r. sprowadził ją do zniszczonego, leżącego w gruzach miasta.

Pani Eugenia jest przedwojenną nauczycielką. Po śmierci męża, od 1955 r. aż do emerytury pracowała w Przedszkolu TPD, które kiedyś znajdowało się przy ul. Ogrodowej.

Jubilatka ma dwóch synów Bogusława i Stanisława oraz córkę Aleksandrę. – Mama była bardzo przedsiębiorcza. Sama w wieku 40 lat musiała utrzymać dom, wychowywać trójkę dzieci i podjąć pracę zawodową, co było niełatwym zadaniem – podkreśla synowa Alicja Grochowska.

Jubilatka mieszka od 26 lat z synem Stanisławem i jego żona Alicją, która do niedawna jeszcze opiekowała się również swoją 92-letnią mamą. Panią Eugenię codziennie odwiedza też syn Bogusław z żoną Anną.

Wybory w ŚUTW

Nowe władze Ślaskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Raciborzu wybrali słuchacze tego stowarzyszenia. W walnym zgromadzeniu, organizowanym tradycyjnie po dwuletniej kadencji zarządu, wzięło udział 57 członków ze 167 należących do tej organizacji społecznej. Sprawozdanie ze swych obowiązków za ubiegły rok złożyła prezes Czesława Kordyaczny.

Przypomniała, że raciborski ŚUTW zrzeszający osoby starsze działa od 2007 r., a jego celem jest kształcenie ustawiczne, a także promowanie nauki, kultury, sztuki i tradycji dla poprawy sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej jego słuchaczy.

Na kolejną kadencję do władz ŚUTW w Raciborzu wybrano: Piotra Klimę, Jerzego Flegera, Bronisława Niewiadomskiego, Emilię Mederską, Lucynę Korbę, Andrzeja Kaczmarka, Adama Grzybowskiego, Marię Wit, Bogusławę Muszyńską. Wyłoniono też komisję rewizyjną w osobach: Helena Szuba – przewodnicząca, Danuta Jeremicz i Lidia Koczy. W nowej kadencji funkcję prezes ŚUTW ponownie sprawuje Czesława Kordyaczny.

Uniwersytet w Nędzy kształci seniorów

Z myślą o seniorach Raciborszczyzny powstała druga uczelnia – Uniwersytet Trzeciego Wieku przy GCK w Nędzy. 7 listopada, 27 jego słuchaczy złożyło uroczyste ślubowanie, które odczytała wiceprezes uczelni – przewodnicząca koła emerytów i rencistów Eleonora Czekała. Karty słuchacza następnie wręczyła wójt gminy Anna Iskała wraz z prezesem uniwersytetu Adamem Grzybowskim.

Problemy ludzi starszych i udzielanie im pomocy były tematem inauguracyjnego wykładu, który wygłosiła włodarz gminy. W gronie zaproszonych gości nie zabrakło wicestarosty powiatu raciborskiego Andrzeja Chroboczka, ks. proboszcza Joachima Miksy, radnej Gizeli Marondel, a także sołtysów wszystkich sołectw. Nad całością spotkania czuwała dyrektor GCK Joanna Dwornik.

Dzień Seniora

Z okazji Dnia Seniora członkowie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Raciborzu, wzorem lat ubiegłych wspólnie świętowali w Restauracji „Raciborska”.

– Jesteśmy po to, aby przeciwdziałać samotności, wyciągać seniorów z domu, przekonać emerytów, że koniec pracy zawodowej, to nie koniec aktywności. I pomimo, że wnuki zawsze będą najważniejsze, dziś emeryt szuka towarzystwa, chce spotkać się z innymi ludźmi, mieć swoje pasje i realizować się w wielu dziedzinach życia – przypomniała znaczenie związku dla starszej społeczności miasta przewodnicząca Zarządu Rejonowego PZERiI w Raciborzu Krystyna Loch.

Związek stara się wychodzić naprzeciw potrzebom osób starszych, organizując m.in.: wczasy, wycieczki, wyjazdy do teatru i na operetkę, spotkania przy grillu. Najistotniejsze sprawy dzieją się jednak w kołach, które są najbliżej członków związku. Kół tych w powiecie raciborskim jest 20. – Ludzie przychodzą na cykliczne spotkania, czekają na nie, tam zawiązują się nowe przyjaźnie, które przenoszą się również na grunt prywatny. Tam też nasi seniorzy zdobywają wiedzę na temat zdrowia, urody czy też bezpieczeństwa – wyjaśniła przewodnicząca.

Obecnie stowarzyszenie jest największą, licząca ponad 2200 organizacją, która skupia emerytów i rencistów z miasta i powiatu. Stale też przybywa nowych członków.

Seniorzy mają swoją radę w samorządzie

Powołana została Rada Seniorów, która reprezentować będzie najstarszych mieszkańców w Radzie Miasta Racibórz.

Z inicjatywą powołania Rady Seniorów wyszło koło Racibórz – Centrum przy poparciu Zarządy Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Raciborzu.

– Pomyślałem, że taka rada w Raciborzu, gdzie jest bardzo dużo emerytów miałaby rację bytu. Zwłaszcza jeśli stanowiłaby szeroką reprezentację seniorów naszego miasta – przyznał pomysłodawca, radny rady miejskiej Janusz Loch.