Czwartek, 25 kwietnia 2019

imieniny: Jarosława, Marka, Elwiry

RSS

Wybory samorządowe 2014: Co zrobić, żeby wystartować?

21.08.2014 19:20 | 0 komentarzy | ska

Tegoroczne wybory samorządowe odbędą 16 listopada. Druga tura wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zostanie przeprowadzona dwa tygodnie później – 30 listopada. Już teraz ewentualni kandydaci powinni poznać swoje prawa i obowiązki związane ze startem w wyborach.

Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Prawo do kandydowania w wyborach samorządowych przysługuje obywatelom polskim, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 18 lat. Jedynie w przypadku wyborów na wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) od kandydatów wymaga się ukończenia 25 lat. W wyborach samorządowych możemy kandydować jedynie do organów jednostek samorządu terytorialnego, na obszarze których stale zamieszkujemy. Miejscem stałego zamieszkania jest miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. W wyborach na wójta, burmistrza czy prezydenta miasta możemy kandydować poza miejscem stałego zamieszkania.

Ważne podpisy

Warunkiem startu w wyborach jest zgłoszenie naszej kandydatury przez jeden z zarejestrowanych komitetów wyborczych. Komitety wyborcze mogą być tworzone przez partie polityczne, ale nie tylko. Zgodnie z Kodeksem wyborczym, w wyborach samorządowych komitety wyborcze mogą być tworzone także przez stowarzyszenia i organizacje społeczne, a także samych wyborców. Komitet może zgłosić maksymalnie dwa razy tylu kandydatów ile mandatów jest do obsadzenia. Obowiązuje też parytet – na liście musi się znaleźć co najmniej 35 proc. kobiet. Każda lista kandydatów musi uzyskać poparcie określonej liczby wyborców. Do rady gminy niebędącej miastem na prawach powiatu jest to 25 podpisów. Do rady miasta na prawach powiatu jakim jest Rybnik jest to 150 podpisów. Listę kandydatów do rady powiatu musi poprzeć 200 osób, a do sejmiku województwa 300 osób.

Dopilnuj terminów

Komitet należy zgłosić do komisarza wyborczego najpóźniej na 70 dni przed wyborami. Gotowe listy kandydatów można zgłaszać do 40 dnia przed wyborami do godz. 24.00, czyli najpóźniej 7 października. Zgłoszenia dokonuje pełnomocnik wyborczy komitetu. Podobnie jak w przypadku kandydatów na radnych, do zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta uprawnione są wyłącznie komitety wyborcze. Dłuższy niż w przypadku wyborów na radnych jest termin na zgłoszenie kandydatów na wójta – w tym roku zgłoszenia będą przyjmowane do 17 października do północy.