Niedziela, 21 kwietnia 2019

imieniny: Anzelma, Bartosza, Konrada

RSS

Ile można zarobić na wyborach? PKW ustaliła wysokość diet członków komisji wyborczych

11.08.2014 11:21 | 0 komentarzy | żet

Państwowa Komisja Wyborcza ustaliła wysokość diet przysługujących członkom komisji wyborczych. Publikujemy stawki dla przewodniczących, zastępców i członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych.

Ile można zarobić na wyborach? PKW ustaliła wysokość diet członków komisji wyborczych
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

PKW zadecydowała o stawkach w uchwale w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego.

Członkom komisji, w związku z udziałem w pracach tych komisji, i komisarzom wyborczym przysługuje też zwrot kosztów przejazdów lub dojazdu publicznymi środkami komunikacji.

W uzasadnionych przypadkach członkom komisji przysługuje również zwrot kosztów przejazdu własnym samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem. Musi jednak wyrazić na to zgodę przewodniczący komisji.

Diety i zwrot kosztów są wypłacane na podstawie rachunków, oświadczeń i poleceń wyjazdu służbowego akceptowanych przez przewodniczącego albo zastępcę przewodniczącego właściwej komisji, a komisarzom wyborczym na podstawie rachunków i oświadczeń.

Diety dla członków terytorialnych komisji wyborczych

Zgodnie z uchwałą PKW, przewodniczącym terytorialnych komisji wyborczych przysługuje zryczałtowana dieta za czas związany z wykonywaniem zadań członka komisji w wysokości 650 zł. Stawka dla zastępców przewodniczących terytorialnych komisji to 600 zł, a dla ich członków – 550 zł.

Diety dla członków obwodowych komisji wyborczych

Członkom obwodowych komisji wyborczych dieta przysługuje za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem jego wyników.

Jeśli chodzi o komisje obwodowe to, zgodnie z ostatnią uchwałą PKW, dieta przewidziana dla ich przewodniczących wynosi 380 zł, dla zastępców - 330 zł, a dla członków 300 zł.

Przy czym, jeżeli w wyborach organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzane jest głosowanie ponowne, członkom komisji przysługują diety w połowie ww. wysokości.

Zryczałtowana dieta nie przysługuje też, jeżeli członek komisji wyborczej nie uczestniczył w czynnościach przewidzianych uchwałą. Wysokość wynagrodzenia może być też obniżona, jeśli np. członek komisji nie uczestniczył w którymś posiedzeniu.

Osobom, które są w składzie inspekcji powołanej przez Państwową Komisję Wyborczą oraz komisarza wyborczego, przysługują zryczałtowane diety za czas wykonywania zadań w inspekcji w wysokości 300 zł oraz zwolnienie od pracy. Po przedłożeniu rachunków i oświadczeń mogą też otrzymać zwrot kosztów podróży i noclegów.

Kto płaci?

Należności wypłacają członkom PKW oraz osobom powołanym w skład inspekcji – dyrektor Zespołu Prezydialnego Krajowego Biura Wyborczego. Komisarzom wyborczym i osobom powołanym w skład inspekcji przez komisarza wyborczego wypłaca dyrektor właściwej miejscowo delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Członkom wojewódzkich komisji wyborczych – marszałek województwa, członkom powiatowych komisji wyborczych – starosta, a członkom miejskich, gminnych i obwodowych komisji wyborczych – wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Źródło: PKW, PAP, Kkż