Czwartek, 4 czerwca 2020

imieniny: Franciszka, Karola, Gościmiła

RSS

Nowa siłownia na życzenie mieszkańców Palowic

11.08.2014 10:22 | 0 komentarzy | ska

Na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny przybywa siłowni pod chmurką. Kolejne urządzenia do ćwiczeń zamontowane zostały w palowickim parku. Zadanie sfinansowano z funduszu sołeckiego, a o przeznaczeniu środków właśnie na ten cel zadecydowali mieszkańcy sołectwa.

Nowa siłownia na życzenie mieszkańców Palowic
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

– Dzięki funduszowi sołeckiemu w małych środowiskach można realizować oczekiwane przez mieszkańców zadania – mówi Bernard Strzoda, sołtys Palowic. – Po kilku latach funkcjonowania funduszu w naszej gminie, większość spraw związanych z priorytetowo traktowanymi przez mieszkańców sołectwa inwestycjami drogowymi, udało się zrealizować i teraz możemy kierować środki na inne potrzeby – dodaje sołtys. Sołectwo Palowice znane jest ze swoich walorów turystycznych i rekreacyjnych. – Mamy tu piękne Pojezierze Palowickie wraz z siecią ścieżek rowerowych, atrakcyjne zabytki, boisko klubu sportowego, w tym roku powstanie wielofunkcyjne boisko przyszkolne. W parku przy zamku utworzono kolorowy plac zabaw, a w ubiegłym roku, ze środków funduszu sołeckiego, zagospodarowaliśmy kolejną część terenu parku na potrzeby rekreacji i wypoczynku. Zamontowaliśmy także stół do gry w tenisa – wylicza Bernard Strzoda.

Sami wybrali siłownię

Kilka dni temu, rekreacyjna oferta sołectwa poszerzona została o sześć atrakcyjnych urządzeń siłowych, które już cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Koszt realizacji zadania to ok. 22 tys. zł. Jak zapowiadają palowiczanie, na przyszły rok w sołectwie zaplanowano już dokupienie kolejnych czterech urządzeń. Fundusz sołecki to jeden z mechanizmów zwiększania partycypacji mieszkańców w życiu lokalnej społeczności, od 2010 roku z powodzeniem realizowany jest w Czerwionce-Leszczynach. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich.

Fundusz uczy gospodarki

Pieniądze z funduszu można wydać na zadania, które spełniają trzy warunki formalne: służą poprawie warunków życia mieszkańców, są zadaniami własnymi gminy oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Jak podkreślają eksperci, celem wyodrębniania funduszu sołeckiego jest pobudzanie aktywności mieszkańców, zwiększanie ich odpowiedzialności za swoje miejscowości, budowanie umiejętności współpracy i kooperacji, a także diagnozowanie lokalnych problemów i potrzeb. To także istotne przekazanie władzy i odpowiedzialności niżej, na poziom sołectw, co jest jednocześnie nauką odpowiedzialności za swój budżet, wzmocnieniem instytucji sołectwa i zebrania wiejskiego oraz pozwala na wyłanianie liderów wiejskich.

(ska)