Poniedziałek, 19 kwietnia 2021

imieniny: Adolfa, Tymona, Pafnucego

RSS

Policja zmieniła podejście do przemocy w rodzinie: więcej niebieskich kart

24.07.2014 18:31 | 0 komentarzy | żet

W pierwszym półroczu 2014 roku policjanci wydali 117 niebieskich kart. W analogicznym okresie roku ubiegłego wydano ich 65. - Policja coraz intensywniej reaguje na przemoc w rodzinie - powiedział nam inspektor Paweł Zając, Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu.

Policja zmieniła podejście do przemocy w rodzinie: więcej niebieskich kart
Paweł Zając, Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu.
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

- W powiecie raciborskim problem przemocy w rodzinie nie jest większy niż w innych powiatach w kraju. Problem występuje i staramy się mu przeciwdziałać - powiedział Henryk Hildebrand, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, przed otwarciem konferencji "Działania interwencyjne w zakresie realizacji Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie".

W konferencji wzięli udział przedstawiciele służb i instytucji, w których obszarze działania znajduje się problematyka zapobieganiu przemocy w rodzinie, tj. policji, sądu, prokuratury, ośrodków pomocy społecznej, ratownictwa medycznego i Stowarzyszenia Persona.

Łukasz Kasperkiewicz, Wojewódzki Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy, przedstawił zebranym w Sali Narad raciborskiego starostwa modelowe kierunki działań oraz nowe narzędzia i przykłady dobrych praktyk z zakresu współpracy jednostek pomocy społecznej z policją i służbą medyczną. Lilianna Krzywicka, Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach, mówiła o procedurach pomocy dziecku, którego bezpieczeństwo jest zagrożone przemocą w rodzinie oraz o odbieraniu dziecka z rodzin dysfunkcyjnych na podstawie postanowienia sądu.

Podejście policji do problemu przemocy w rodzinie zmieniło się po dyspozycjach Ministra Spraw Wewnętrznych. Obecnie standardem jest, że przy każdej policyjnej interwencji dotyczącej przemocy w rodzinie funkcjonariusze zakładają niebieską kartę. W pierwszym półroczu 2014 roku policjanci z raciborskiej komendy wydali 117 niebieskich kart (w obszar działania raciborskiej komendy wchodzą: Kornowac, Pietrowice Wielkie, Racibórz, Rudnik). Dla porównania w analogicznym okresie 2013 roku mundurowi założyli 65 niebieskich kart. - Policjanci zostali zobowiązani do sporządzenia w takim przypadku [przemocy w rodzinie - red.] karty i dlatego kart jest więcej - dodaje insp. Paweł Zając.

Zdaniem komendanta raciborskiej policji problem przemocy w rodzinie w powiecie raciborskim nie jest tak poważny jak np. w Rybniku. - Nakładają się na to rozmaite uwarunkowania, również społeczno-gospodarcze - wyjaśnia.

Zorganizowana 23 lipca w siedzibie raciborskiego starostwa konferencja, którą moderował Krystian Niewrzoł (PCPR), była pokłosiem podobnej konferencji zorganizowanej w ostatnich miesiącach na szczeblu wojewódzkim. Spotkania tego typu, jak zauważył starosta raciborski Adam Hajduk, mają służyć sprostaniu wielkiemu wyzwaniu, jakim jest ochrona rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie. - Żeby dzieci, które tego doświadczyły nie powielały tych negatywnych wzorców w przyszłości, kiedy będą już dorosłe - powiedział starosta.

Ludzie:

Adam Hajduk

Adam Hajduk

inspektor ds. inwestycji w gminie Rudnik, były Starosta Raciborski

Henryk Hildebrandt

Henryk Hildebrandt

Radny Gminy Racibórz.